De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJA organiseert motivatie sessies en computertraining voor scholierenmoeders

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft samen met Jamaata Education Center een computertraining georganiseerd voor 50 geregistreerde scholierenmoeders. Voorafgaand hebben 35 participanten deelgenomen aan virtuele motivatie sessies, verzorgd door  van Aishel Bradley. De motivatie sessie had tot doel de scholierenmoeders te motiveren en te versterken om verder te werken aan hun gestelde levensdoelen, waarbij het afronden van hun  schoolopleiding een belangrijke rol speelt. De computertraining heeft tot doel deze groep moeders computervaardigheden bij te brengen die zij kunnen gebruiken voor hun schoolopdrachten en online lessen, maar ook als zij na hun opleiding de arbeidsmarkt betreden. De motivatie sessies zijn gehouden in het weekend van 28 januari tot en met 30 januari 2022. De computertraining heeft een duur van een maand en is van start gegaan op maandag 7 februari 2022.

Deze sessies en trainingen zijn georganiseerd voor geregistreerde scholierenmoeders van het Project Scholieren Moeders (PSM). Het PSM is belast met het vormen, voorlichten, hulpverlenen en begeleiden van deze groep. Middels deze motivatie sessies wilt het onderdirectoraat NJA de scholierenmoeders inspireren om het schoolproces succesvol af te ronden. De onderwerpen die tijdens deze sessies aan de orde zijn gekomen, zijn: kwaliteit van het leven, stellen en halen van doelen, zelfontwikkeling, time management, stress management en omgaan met teleurstellingen.

Tijdens de start van de computertraining heeft Jennifer Landveld, directeur Jamaata Education Center, aangegeven dat de samenwerking tussen het ministerie van AW&J en haar organisatie een bijzonder moment is. Landveld heeft haar dank uitgebracht aan het ministerie voor het vertrouwen in Jamaata Education Center om deze groep de nodige vaardigheden bij te brengen. Verder heeft zij de scholierenmoeders bemoedigd om zich in te zetten en deze training succesvol af te ronden. Na het doorlopen van de training zullen de deelnemers instaat zijn om zelfstandig te zoeken naar informatie, de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in hun dagelijks leven en na hun onderwijsproces.

Madhoeri Moenesar, fungerend onderdirecteur NJA, heeft aangegeven dat de computertraining gericht is op de begeleiding van scholierenmoeders en het ontwikkelen van computervaardigheden, gelet op de vele ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT). Moenesar heeft de jonge moeders namens de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en minister Rishma Kuldipsingh, moed ingesproken om deze training succesvol af te ronden.