De Boodschap
Kabinet van de President

NRA-rapport aangeboden aan president Santokhi

Het National Risk Assessment rapport is aangeboden aan president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft het document op dinsdag 9 maart 2021 in bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday in ontvangst genomen. De overhandiging op het Kabinet van de President vond plaats door de Anti-Money Laundering Steering Council, onder leiding van minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie en verder bestaande uit minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

Het NRA-rapport was eerder deze maand na een presentatie door de voorzitter van het Project Management Team (PMT), mr.dr.Jennifer van Dijk-Silos overhandigd aan governor Roemer in diens hoedanigheid van coördinator van het National Risk Assessment. Hij heeft op zijn beurt het document dinsdag aangeboden aan het staatshoofd. De regering zal het rapport met ter zake deskundigen doornemen. De deskundigen zullen het document verder uitwerken in een tijdlijn en een matrix met te nemen acties en maatregelen. Daarnaast zullen de nationale en internationale gemeenschap worden geïnformeerd over het NRA-rapport en de door de regering te nemen stappen in dit kader. De regering zal in overleg gaan met alle stakeholders om de aanbevelingen te implementeren. Dit zodat Suriname een goede vierde ronde evaluatie kan ondergaan.

Verder zal de regering die maatregelen nemen om AML/CFT-regelgeving (anti-money laundering – combating the financing of terrorism.), anti-proliferatie en corruptiebestrijding verder in te bedden in de wetgeving, het financieel systeem en het bevorderen van de institutionele versterking in dat kader. Om dit te effectueren zal zij op kort termijn een anti-money launderling instituut installeren. Hierin zullen deskundigen uit de publieke en private sector zitting nemen. Dit instituut zal als werkarm dienen van de Steering Council. De Steering Council is in 2013 geïnitieerd op voordracht van de Caribbean Action Taskforce. Deze buigt zich over beleidskwesties aangaande het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Opeenvolgende kabinetten hebben dit stilzwijgend voortgezet. In eerste instantie lag de aansturing van de Steering Council bij het ministerie van Financiën.

Per maart 2022 komt er een nieuwe evaluatie op basis van nieuwe aanbevelingen van het Financial Action Taskforce. Er is steeds een jaarlijkse bijstelling vanwege veranderingen binnen het criminele circuit. Aanbevolen is dat Suriname overgaat van een regelgebaseerde benadering naar een risicogebaseerde benadering. Tegen deze achtergrond was het noodzakelijk een risicoanalyse uit te voeren omtrent de huidige situatie in Suriname. Hiertoe werd het PMT ingesteld onder coördinatie van mr.dr. Van Dijk-Silos.

De regering is de CBvS en het PMT erkentelijk voor het belangrijke werk dat zij hebben geleverd in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme. De regering blijft gecommitteerd aan de AML/CFT in het kader van het bevorderen van de integriteit van het financieel systeem.