De Boodschap
Openbare Werken

OGA pakt overwoekerd parkeerterrein crematieoord Weg naar Zee aan

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig met schoonmaakwerkzaamheden bij de parkeerplaats van het crematieoord te Weg naar Zee. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dahoe die is ingehuurd door het directoraat.

De nieuwe waarnemend directeur van OGA, Indersing Gangabisoensing, achtte het nodig de schoonmaak van de parkeerplaats prioriteit te geven vanwege het groot aantal mensen dat wekelijks ernaartoe gaat om hun laatste groet te betuigen aan hun dierbare. Na deze grote schoonmaakbeurt zal in samenwerking met het bestuur van het crematieoord een helpende hand worden verleend bij het onderhoud van het oord, geeft Gangabisoensing aan. “Iedereen wilt in een schoon milieu blijven en vertoeven, maar we zien vaak dat er grofvuil wordt gedumpt door derden. Het is jammer om te constateren dat aan de ene kant OGA zijn best doet om schoon te maken, maar dat er aan de andere kant gelijk weer vervuild wordt”, aldus de waarnemend directeur. De wettelijke regelingen zijn er, en als die aangepast moeten worden zal er daaraan gewerkt worden voor een beter en schoon Suriname.

Het departement wil werken aan een schoon Suriname en daarom is landelijk bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Waarnemend directeur Gangabisoensing vraagt daarbij medewerking van de burgerij. Er zijn zware boetes aan verbonden als iemand wordt betrapt bij het dumpen van vuil. “Laat er een mentaliteitsombuiging komen, zodat wij het heel land schoonhouden”, zegt de waarnemend OGA-directeur. Het directoraat wil binnenkort ook starten met campagnes om jeugdigen en volwassenen te informeren over hoe adequaat en efficiënt met vuil om te gaan.