De Boodschap
Openbare Werken

OGA start pilotproject ‘Ophalen grofvuil in Wanica’

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW), start binnenkort met een pilotproject waarbij grofvuil opgehaald zal worden in het district Wanica. Dit project is geïnitieerd, omdat burgers met grofvuil zitten en die niet adequaat kwijt kunnen, met als gevolg dat er op den duur een onhygiënische en gevaarlijke situatie ontstaat.

OGA heeft in dit kader de voorzitters van de ressortraden (rr-leden) van Wanica op donderdag 13 april 2023 uitgenodigd om een gezamenlijke operatie aan te gaan. Deze samenwerking is nodig omdat de rr-leden de ressorten het best kennen. Er is afgesproken dat er middels een goede planning het grofvuil voornamelijk in het weekend (zaterdag en zondag) en op de nationale vrijedagen opgehaald zal worden. In deze fase is de focus gelegd op grofvuil van huishoudens alleen. Bedrijven moeten zelf hun vuil opruimen, dat is ook opgenomen in hun vergunningsvoorwaarden. Via de rr-leden zullen de mensen per wijk gemeld worden wanneer zij hun grofvuil langs de weg kunnen plaatsen om opgehaald te worden.

Bij deze gaat het om grofvuil bestaande uit elektronische apparatuur, zoals ijskasten, radio’s, televisies en gasfornuizen die niet meer te gebruiken zijn. Autowrakken worden niet opgehaald. “Men moet hun grofvuil pas langs de weg plaatsen wanneer er een oproep is gelanceerd. We willen geen onnodig ongerief veroorzaken. Met dit project willen we op een gestructureerde wijze een helpende hand bieden”, zegt OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh. Met medewerking van de gemeenschap kan er samengewerkt worden aan een schoon en leefbaar milieu.