De Boodschap
Openbare Werken

OGA verleent assistentie bij vuilophaal te Brokopondo

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs kennisgenomen van de ontstane situatie te Brokopondo met betrekking tot het huisvuil dat nog niet is opgehaald. Het directoraat heeft op woensdag 11 januari 2023, haar assistentie verleend om het overtollig vuil op te halen.

De vuilophaal van Brokopondo valt volledig onder de districtscommissarissen aldaar. Gezien de ontstane situatie heeft OGA het besluit genomen incidenteel in te komen om het vuil op te halen. Hierbij zal het vuil van Pokigron en Atjoni ook worden opgehaald. Het is de bedoeling dat de reguliere vuilophaal van Brokopondo volledig door OGA overgenomen zal worden.