De Boodschap
Justitie & Politie

OM behandelt in 2023 nieuwe vergunningsaanvragen vuurwapens

Het Openbaar Ministerie (OM) werkt hard aan de verwerking van aanvragen van vuurwapenvergunningen. Verwacht wordt het aantal eind december af te ronden. Tot dan neemt het OM geen nieuwe aanvragen in behandeling. Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh vraagt de samenleving om geduld te betrachten.

Het OM verzoekt de samenleving om geen betalingen te doen aan derden die beweren dat zij kunnen zorgen voor een snellere afhandeling van de vergunningsaanvraag. Het proces vanaf de aanvraag tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor enige vorm van bemiddeling. Wie toch wordt benaderd om een betaling te doen, wordt gevraagd om dit schriftelijk door te geven aan de waarnemend pg, die dan opdracht zal geven tot een strafrechtelijk onderzoek.

Dood vergunninghouder

Overlijdt de vergunninghouder van een jachtgeweer of vuistvuurwapen, dan moeten diens huisgenoten of erfgenamen het wapen inleveren bij de politie of deponeren bij de wapenkamer van het Korps Politie Suriname. Na de dood van de vergunninghouder krijgt diens vuurwapen een illegale status. Wie het in bezit houdt, handelt in strijd met de Vuurwapenwet en riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.

Verlenging vergunning

Vuurwapenhouders moeten hun vergunning elk jaar verlengen. Wie dat twee achtereenvolgende jaren niet heeft gedaan, moet het wapen inleveren bij de wapenkamer van de politie. Zodra het OM de vergunning heeft verlengd, kan het wapen worden opgehaald.

Overdracht van een wapen

Wie zijn of haar vuurwapen wil overdragen aan een derde, moet het met de bijbehorende munitie deponeren bij de wapenkamer, tot het proces van overdracht is afgerond. De aanvrager moet beschikken over een schietcertificaat, medische verklaring en bewijs van berging, maar hoeft deze pas te overleggen na goedkeuring van de aanvraag.