De Boodschap
Justitie & Politie

OM en PCS ondertekenen een overeenkomst van dienstverlening

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh en de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) drs. Raj Jadnanansing, hebben op woensdag 26 oktober 2022 een overeenkomst van dienstverlening ondertekend. 

Hierin is onder andere overeengekomen dat het PCS psychologische en/of psychiatrische rapportages zal uitbrengen ten behoeve en op aanvraag van de justitiële autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie (OM).

Door voormelde rapportages van de (gerechts)deskundigen en ervaren rapporteurs van het PCS zullen de justitiële autoriteiten, met name de Kantonrechter, het Hof van Justitie of het OM enig inzicht krijgen in de toestand c.q. reikwijdte van de geestelijke vermogens van de verdachten c.q. veroordeelden, zulks ter bepaling van onder andere de strafmaat en/of kans op recidive.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de dienstverlening vanuit PCS naar de rechterlijke macht hervat.