De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Om-her- en bijscholingsproject voor personen die tijdens COVID-19 pandemie werkloos zijn geworden

“Om- her en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben”, is het project dat het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) op vrijdag 15 september 2023 heeft gelanceerd. Dit project houdt in dat personen die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt, en geregistreerd staan in het COVID-registratiebestand van AWJ, kosteloos een vaktraining zullen volgen bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC), en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) in samenwerking met de Raad voor Coöperatie wezen (RACO), allen werkarmen van AWJ. De vakcursussen duren respectievelijk 5 dagen tot ongeveer 4 maanden. De kick-off heeft plaatsgevonden bij SAO die de vaktraining Electro-huisinstallatie zal verzorgen. SHTTC zal de trainingen Front Office en  Tour guiding verzorgen, terwijl SPWE de trainingen Sociale vaardigheid en beroepshouding, Kostprijs calculatie en Ondernemerschapsontwikkeling zal verzorgen.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt tevens voorzitter Raad van Bestuur SAO en Raad van Toezicht SPWE, heeft benadrukt dat de impact van de COVID-19 pandemie nog steeds te merken is. Dit mag echter geen obstakel zijn voor de participanten om achter te blijven in ontwikkeling. Zij verwees naar één van de peilers van het Arbeidsmarktbeleid, met name scholing van personen en het bevorderen van werkgelegenheid. Het stemt Esajas-Friperson goed dat mede door de gratis aangeboden vaktrainingen deze groep zijn herintrede zal doen op de arbeidsmarkt. De vaardigheden die zij zullen opdoen zullen ertoe leiden dat zij een betere positie dan voorheen zullen bemachtigen op de arbeidsmarkt. Daarom zal AWJ volgens haar er ook voor zorgen dat zij na de training worden begeleid om via de afdeling Directe Bemiddeling kunnen worden geholpen aan een geschikte baan in de particuliere sector. Ook degene die willen gaan ondernemen zullen door de SPWE begeleid worden. De investering die de overheid in hen pleegt moeten zij daarom met beide handen aangrijpen en het tot succes leiden. Esajas-Friperson heeft namens minister Steven Mac Andrew, het project officieel gelanceerd.

Op de foto: Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ tevens voorzitter Raad van Bestuur SAO en Raad van Toezicht SPWE), Joyce Lapar (directeur SAO), Etienne Etman (directeur SPWE), Nazara Kranenburg (directeur SHTTC), Claudette Etnel (voorzitter RACO). Brian Creebsburg (hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling), enkele directieleden van SAO, te midden van een deel van de deelnemers die aanwezig waren bij de lancering van het project “Om- her en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben”.

Joyce Lapar, directeur SAO, vindt dat de participanten hun vastberadenheid moeten tonen gezien zij hun succes in eigen handen hebben. De nodige discipline die daarmee gepaard gaat mag niet ontbreken. Ook verdere scholing in hun vakgebied is volgens Lapar nodig om het gewenste succes te bereiken. Zo kunnen de participanten voor de vaktraining Electro-huisinstallatie ook kracht installalatie volgen bij de SAO. Zij heeft opgeroepen tot volle inzet om een bindende verandering in hun huidige situatie te brengen. Etienne Etman, directeur SPWE, onderstreepte discipline, zelfvertrouwen, durf en doorzettingsvermogen als de sleutels tot succes. Hij verwacht 100% actieve participatie gezien niet een ieder de gelegenheid krijgt om kosteloos een vaktraining te volgen. Het zal voor Nazara Kranenburg , directeur SHTTC, een voldoening zijn als alle participanten de eindstreep halen. Dat het ministerie individuen in staat stelt om hun carriére op te bouwen met nieuwe vaardigheden en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling vindt zij geweldig. Ook Brian Creebsburg, hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling heeft de participanten gemotiveerd om deze kans aan te grijpen en het traject succesvol af te ronden.