De Boodschap
Justitie & Politie

OM informeert advocaten in zaak Pikin Saron

Op dinsdag 6 juni jongstleden heeft het Openbaar Ministerie (OM) de advocaten mr. Milton Castelen, mr. Murwin  Dubois en mr. Antoon Karg, die de nabestaanden van de overleden verdachten Dijksteel en Wolfjager juridisch bijstaan, geïnformeerd dat het  de afdeling Onderzoek Personeels Zaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek verricht om vast te stellen of het vuurwapengeweld dat is aangewend bij de aanhouding van deze verdachten (met het  noodlottig gevolg) al dan niet  binnen de perken van de wet heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is nog niet afgerond. 

Voornoemde advocaten werden ook geïnformeerd dat de patholoog anatoom drs. Chan reeds obductie heeft verricht, maar dat de obductierapporten nog niet zijn ontvangen. Zodra deze zijn ontvangen, worden de advocaten op de hoogte gesteld over de doodsoorzaak. De advocaten zijn verder ook geïnformeerd dat drs. Chan over de nodige deskundigheid beschikt om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de doodsoorzaak.

In het obductierapport worden naast de doodsoorzaak ook de inwendige en/of uitwendige letsels die zijn waargenomen, duidelijk omschreven en als er verband is tussen de letsels  en de dood. Het Openbaar Ministerie heeft in bovenvermelde zaak reeds een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gevorderd.