De Boodschap
Kabinet van de President

Onafhankelijkheid vraagt om bezinning, reflectie en vereenzelviging

Suriname viert vandaag, zaterdag 25 november 2023, 48 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. President Chandrikapersad Santokhi heeft ter gelegenheid hiervan een toespraak gehouden op het presidentieel paleis. Volgens het staatshoofd vraagt 48 jaren onafhankelijkheid om bezinning, reflectie, bemoediging, gefundeerde planningen, waardevolle verbindingen en veréénzelviging.

President Santokhi: “48 jaar geleden, op 25 november 1975, konden wij met trots zeggen: Het is ons Suriname.” Het staatshoofd spreekt van een fundamentele verandering, die zorgde voor verzelfstandiging en perspectieven om Suriname te maken tot ons land, in goede en slechte tijden.

Volgens de president zijn er verworvenheden, belangrijke mijlpalen en toekomstperspectieven, maar hij zegt dat wij ook moeten nagaan waar wij na 48 jaar staan en waar wij als natie naar toe willen. Verder moet ook worden teruggekeken op wat wij als samenleving samen hebben meegemaakt. Hij spreekt van roerige periode en verwees onder meer naar de tragedie van enkele dagen geleden te Matawai.

President Santokhi noemt Suriname een jonge natie, die blijft groeien en werken aan ontwikkeling. Hij is van oordeel, dat natievorming een continu proces is en dat alle actoren in de samenleving hierin een eminente rol vervullen. Volgens het staatshoofd heeft de politieke en sociaaleconomische geschiedenis van Suriname ons bewust gemaakt van de kracht van vreedzaam samenleven.

Suriname is volgens president Santokhi het voorbeeld van een van de multiculturele samenlevingen ter wereld met een smeltkroes aan culturen. “De etnische verscheidenheid is onze identiteit en maakt ons tot een uniek en veelkleurig land. Ons volk staat voor veelzijdigheid, ruimdenkendheid en verbroedering.” Het staatshoofd zegt dat er in de afgelopen jaren er alles aan is gedaan om deze verbroedering te versterken en in te zetten voor de ontwikkeling van het land.