De Boodschap
Kabinet van de President

Onbaatzuchtige medische dienstverlening SDNG en Nationaal Leger voor binnenland

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie heeft een bezoek gebracht aan het district Brokopondo. De bewindsvrouw is zich op 28 april 2022 gaan oriënteren hoe de werkzaamheden van het Nationaal leger en de South Dakota National Guard (SDNG) uit de Verenigde Staten verlopen. Het personeel van de Amerikaanse militaire organisatie vertoeft tot 2 mei in Suriname om lokale bewoners in rurale gebieden te voorzien van vrije en kwalitatieve medische behandelingen en tandheelkundige diensten.  Deze diensten zijn onderdeel van de Medical Readiness Training Exercise (Medrete).

Majoor Benjamin Abbey van SDNG, belast met de operationele coördinatie geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat de samenwerking met het Nationaal Leger uitermate goed verloopt. “Wij hebben al 16 jaar een samenwerkingsverband met Suriname. Deze operatie kan geclassificeerd worden als een humanitaire missie met een medisch grondslag”, aldus de Amerikaanse militair. Vanuit de Surinaamse zijde is kapitein Guno Welzijn de operatie commandant. Hij geeft aan dat de missie tot nu toe een succes is. “We zijn op 21 april gestart te Atjoni en hebben vijf dagen medische en tandheelkundige hulp geboden aan de gemeenschap. Daarna zijn we drie dagen geweest te Brownsweg en vandaag zijn we in het Brokopondo centrumgebied”, vertelt de legerfunctionaris.

Mulo Brokopondo is omgetoverd in een “ziekenhuis”, de leslokalen dienen als consultatie-en behandelruimtes. Terwijl de zon schijnt rennen de kinderen op het terrein. De symptomen van de mensen met verscheidene klachten worden aangehoord door de legerartsen van SDNG, een Surinaamse militair zit aan om het begrijpen makkelijker te maken voor zij die de Engelse taal niet beheersen. Ook artsen en personeel van het Militair Hospitaal leveren een reële bijdrage aan het doen slagen van de operatie.

Kapitein Shyam Manniesingh van de afdeling Civiel Militaire Relaties benadrukt dat er enorm werk is verzet om het geheel voor te bereiden. De legerofficier accentueert dat de districtscommissarissen en personeel van de Medische Zending (MZ) een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd. “De Amerikanen zijn laaiend enthousiast met deze partnerschap. Voor de lokale gemeenschappen betekenen de diensten heel veel, het is een aanvulling op de reguliere zorg”, aldus de militair.

Minister Mathoera heeft tijdens een persmoment aangeven dat Suriname en mooie samenwerking heeft met de defensieorganisatie van de Verenigde Staten van Amerika. “Met de South Dakota National Guard hebben we al 16 jaar lang een uitzonderlijk partnerschap. Er zijn eerder ook van deze succesvolle missies geweest. Deze missie leert ons dat er een enorme behoefte is aan medische zorg in het achterland”, aldus de bewindsvrouw. De minister heeft aangegeven dit mee te nemen naar de regeringstafel. De minister van Defensie en waarnemend bevelhebber Werner Kioe A Sen geven aan dat de overweging wordt gemaakt om deze diensten als defensieorganisatie (Militair Hospitaal) in samenwerking met de Medische Zending en andere instellingen te bieden aan de mensen in het binnenland.