De Boodschap
Volksgezondheid

Onderdirecteur Volksgezondheid aanwezig bij World Health Assembly

onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Ritesh Dhanpat

Ritesh Dhanpat, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, heeft deelgenomen aan de World Health Assembly welke werd gehouden van 29 november 2021 – 1 december 2021 in Geneve, Zwitserland. De WHO (World Health Organization) bestaat uit de World Health Assembly (WHA), de Executive Board en het secretariaat. De WHA is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de WHO, bestaande uit 194 lidstaten. Elk jaar komen afgevaardigden van alle lidstaten samen om overeenstemming te bereiken over de prioriteiten en het beleid van de organisatie.

 

Bij de WHA worden nieuwe gezondheidsdoelen en -strategieën vastgesteld en worden taken toegewezen om die doelen te bereiken. Dit orgaan bepaalt onder meer het beleid en de handelwijze van de organisatie, waarvan de uitvoering vervolgens wordt ondersteund door het secretariaat. Normaal gesproken komt de WHA elk jaar in mei bijeen. Deze speciale zitting (de tweede in de geschiedenis van de WHO) werd georganiseerd in een besluit dat door de lidstaten werd aangenomen tijdens de 74e Wereldgezondheidsvergadering: Decision WHA74(16).

Tijdens deze zitting behandelden de lidstaten het volgende inhoudelijke agendapunt:
Overweging van de voordelen van de ontwikkeling van een WHO-verdrag, -overeenkomst of ander internationaal instrument inzake paraatheid en reactie op pandemie met het oog op de tot stand brenging van een intergouvernementeel proces voor het opstellen van en onderhandelen over een dergelijk verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument over paraatheid en reactie op de pandemie, waarbij rekening wordt gehouden met het rapport van de Working Group on Strengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies. Onderdirecteur Dhanpat gaf in zijn speech aan wat de voordelen kunnen zijn van het ontwikkelen van een nieuwe WHO-conventie, overeenkomst of ander internationaal instrument over de voorbereiding en reactie op de pandemie.