De Boodschap
Financiën & Planning

Onderhandelingen tussen regering en vakbeweging duren voort

De onderhandelingen tussen de regering en vakbonden zijn in een impasse beland. Ministers Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken hebben tijdens een persconferentie op 6 oktober 2023 aangegeven dat zij hopen dat de vakbeweging het aanbod van de regering alsnog zal accepteren. Vertegenwoordigers van het Planbureau, Bureau Staatsschuld en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben ook toelichtingen gegeven.

De regering heeft de vakbeweging een voorstel gedaan met daarin een verhoging van SRD 4.000 in december, voortgezette koopkrachtversterking van SRD 2.500 van januari tot en met juni volgend jaar, en een 8 procent loonsverhoging. De koopkrachtversterking van SRD 2.500 is van kracht tot en met november. Voor de SRD 4.000 die de regering wil toekennen in december, is een budget van SRD 350 miljoen gereserveerd. Het gehele pakket zal de Staat SRD 1,7 miljard kosten. In een financiële presentatie is uiteengezet dat er geen ruimte is voor verdere verhogingen dan die er zijn voorgesteld. De functionarissen hebben benadrukt dat een hoger aanbod de stabiliteit, waaronder de valutakoers, in gevaar kan brengen. 

Ravaksur (Moederbond, CLO, PWO), de onderwijsbonden (BvL/FOLS/ALS), en veiligheids- en gezondheidsbonden hebben de regering echter duidelijk gemaakt dat zij het aanbod niet accepteren. Ze streven onder andere naar een extra maandelijkse toelage van SRD 1.500 bovenop de SRD 2.500, wat de totale koopkrachtversterking op SRD 4.000 per maand zou brengen. Daarnaast eisen ze dat de btw-tarieven ongewijzigd blijven, verhoging van de belastingvrije grens en aanpassing van de belastingschijven. De voorgestelde 8 procent loonsverhoging wordt verworpen. 

Minister Somohardjo heeft opgemerkt dat de regering geen confrontatie zoekt met de vakbeweging. “We begrijpen dat de vakbondsleiders onder druk staan. Er zijn nog 12 maanden te gaan met het IMF-programma. We hopen dat de vakbondsleiders wijsheid en rationaliteit laten prevaleren en dit aanbod accepteren, anders kunnen we als regering de beloofde SRD 4.000 netto in december niet verstrekken, evenmin als de voortzetting van SRD 2.500 tot en met juni en de 8 procent loonsverhoging,” aldus de bewindsman. De ministers hopen dat de leden van de vakbonden de vakbondsleiders zullen overtuigen om het aanbod te aanvaarden. 

De vakbeweging heeft de regering een ultimatum van een week gesteld. “We zullen gebruik maken van deze week om te overleggen met de president en verslag uit te brengen over de ontwikkelingen. Wij willen echter benadrukken dat dit het aanbod is dat momenteel op tafel ligt,” accentueert minister Somohardjo. Hij roept de vakbonden op om deze onhaalbare eis voor deze keer te laten varen en in de toekomst te streven naar betere voorwaarden.