De Boodschap
Volksgezondheid

Ongelukkig verloop van gebeurtenissen bij benoeming BGVS-directie

De president-commissaris, Wilfred Balraadjsing, van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname zegt dat er sprake is van een ongelukkig verloop van gebeurtenissen in de kwestie van de installatie van Maaltie Sardjoe als directeur van de organisatie. Dat er bij de installatie sprake is geweest van valsheid in geschrifte wordt ook door hem ontkracht. Hij zegt dat is gebleken dat de eerste aanstelling van mevrouw Sardjoe niet volgens het oprichtingsdecreet van BGVS was geschied. “Dat is intussen gecorrigeerd.”

Het blijkt dat de beschuldigingen van valsheid in geschrifte aan het adres van minister Amar Ramadhin helemaal ongegrond zijn. De installatie van de nieuwe directeur is volledig in samenspraak met alle betrokken actoren. De nieuwe aanstelling is intussen in overleg met het ministerie van Volksgezondheid op de juiste manier geëffectueerd. Verder zegt de president-commissaris dat alle actoren reeds vorige week tijdens een ontmoeting in kennis waren gesteld over het aanstellen van Maaltie Sardjoe in de functie van directeur. Hij spreekt van een goede sfeer tussen alle betrokken actoren. Ook de scheidende directeur heeft volledig zijn medewerking verleend bij het proces van overdracht.

Er is in de samenleving verwarring ontstaan door een schrijven van de president-commissaris, waarbij werd aangegeven dat Bianca Gorlitz, onderdirecteur Commerciële Zaken, belast was met de waarneming van de directeursfunctie, ingaande 28 juli 2021. “Om de inklaringen te kunnen was er een noodvoorziening noodzakelijk.” De brief is opgesteld, omdat ervoor gevreesd werd dat haar handtekening niet herkenbaar zou zijn bij de technische autoriteiten. “Het was slechts daarvoor bedoeld, vandaar dat u ziet dat die brief aan niemand is geadresseerd. Die brief was slechts bedoeld om aan te tonen dat haar handtekening wel rechtsgeldig was.