De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt steeds beter begrepen

Nadat er vorig jaar landelijk een workshop is geweest voor alle leerkrachten in het basisonderwijs over ontwikkelingsgericht leren en onderwijzen, is dit jaar ook aandacht geschonken aan verschillende doelgroepen binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). De afdelingen Begeleiding en Inspectie basisonderwijs hebben kunnen oefenen met OGO-begrippen en een OGO-onderwijsvisie formuleren voor hun eigen afdeling. Vorige maand werden de afdelingshoofden getraind in ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Het OGO is onderdeel van de onderwijsvernieuwing waar de leerstof niet meer centraal staat, maar de ontwikkeling van het kind. Met deze aanpak hoopt het ministerie voor elk Surinaams kind betere kansen te creëren voor een succesvollere toekomst. Pas wanneer wij er als ministerie in slagen om het kind niet onnodig te laten blijven zitten, maar steeds meer kansen en mogelijkheden geven aan het kind om te groeien en te ontwikkelen, kunnen we praten over een beter opgeleide samenleving.

Ontwikkelingsgericht onderwijs geeft leerkrachten betere tools om leerlingen te activeren en begeleiden in het onderwijs en te laten zien waartoe zij in staat zijn in tegenstelling tot het traditioneel onderwijs, dat het kind afrekent op wat het niet kan.

Robby Morroy en Indira Ramdin, de trainers van deze workshop, waren best tevreden over de opkomst en de inzet van de deelnemers, die ondanks de zware regens zijn komen opdagen om te leren over deze manier van leren en onderwijzen. De deelnemers waren heel tevreden over de opzet van de workshop en de deskundigheid van de trainers.

De vraag naar een vervolgworkshop laat zien, dat de verschillende afdelingen vaker betrokken en ingelicht willen worden over de onderwijsvernieuwing. In de komende maanden zullen schoolleiders getraind worden in het formuleren van een OGO-onderwijsvisie, die ruimte geeft aan leerkrachten om op hun eigen school succesvol OGO-onderwijs kunnen invoeren.