De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale SamenwerkingFinanciën & Planning

Op orde hebben overheidsfinanciën vereiste internationale organisaties

Het op orde hebben van de eigen overheidsfinanciën is een vereiste van internationale organisaties. De regering-Santokhi is in de afgelopen drie maanden erin geslaagd orde op dit stuk te brengen. Zo zijn de lonen, salarissen, pensioenen, aov’s en andere essentiële diensten betaald zonder te lenen, maar uit de middelen die de staat ontvangt. Dit is voor het eerst sinds 2012 weer gebeurd. Minister Albert Ramdin hoopt dat er goed begrip is in de samenleving hoe enorm belangrijk dit is. “Dat je zonder te lenen tegemoetkomt aan de behoeften en verplichtingen in de samenleving”, aldus de bewindsman.

Hij praat over de eerste stap naar goed herstel van de binnenlandse financiering. Tijdens een op vrijdag 30 oktober 2020 gehouden persconferentie noemde de bewindsman het ‘geen eenvoudige stap’. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking ging samen met collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning in op de huidige financiële uitdaging en de economische vooruitzichten, dit met als focus het beheersbaar maken van schulden en schuldverplichtingen van de republiek Suriname. Voorafgaand aan deze persconferentie hebben de bewindslieden via Zoom een presentatie gegeven aan internationale crediteuren ten aanzien van verstrekte leningen en garanties aan Suriname.

De bewindslieden noemen het op orde brengen van de binnenlandse financiering het eerste traject naar herstel. Hiernaast moet ook worden gekeken naar de buitenlandse schulden, zowel de bilaterale als de commerciële en multilaterale. In het traject tot herschikking van die schulden is het Franse internationaal financieel adviesbureau Lazard aangetrokken als adviseur van de staat.

Volgens minister Ramdin is in de afgelopen drie maanden bij een aantal mogendheden wereldwijd zwaar gewerkt aan het creëren van een stukje begrip voor Suriname en de situatie waarin het land zich bevindt voor wat betreft de financieel economische situatie. Hij noemt in dit geval Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Argentinië, Brazilië, China en India en enkele landen in de regio. Het is belangrijk dat de genoemde landen weten op welke wijze Suriname haar schuldherziening wil realiseren. In het traject naar het IMF wordt er gewerkt op technisch en beleidsniveau. Verder is er omtrent de situatie in Suriname met succes geprobeerd steun te krijgen van de verschillende vertegenwoordigers.