De Boodschap
Justitie & Politie

Openbaar Ministerie onderzoekt anonieme strafklacht tegen regeringsautoriteiten

Bij het Openbaar Ministerie (OM) is door een anonieme persoon een partij documenten ingediend, met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging van onder meer twee  regeringsautoriteiten. Het verwijt omvat onrechtmatige bevoordeling van een bij naam genoemde privé rechtspersoon. Deze informatie is ook breeduit in de pers verschenen.

In reactie hierop meldt het OM dat onder zijn aansturing de Anti Corruptie Unit van het Korps Politie Suriname een aanvang heeft gemaakt met het vergaren van nadere informatie in verband met de ingediende documenten en de klacht. Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek zal  worden nagegaan in hoeverre het door de anonieme schrijver gevraagde strafrechtelijk onderzoek c.q. vervolging, noodzakelijk is.

Het OM bericht verder, dat de privé rechtspersoon genoemd in deze kwestie, ondertussen ook heeft gevraagd om een onderzoek in verband met deze zaak.

Ten slotte benadrukt het Openbaar Ministerie, dat de ontvangen documenten onvoldoende informatie bieden om in deze fase tot conclusies te komen, maar het garandeert dat er met voortvarendheid aan klaarheid wordt gewerkt.