De Boodschap
Justitie & Politie

Openbaar Ministerie waarborgt onafhankelijkheid

Het Openbaar Ministerie heeft geconstateerd dat de laatste tijd berichten worden gelanceerd in de media, waarbij er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid van het Openbaar Ministerie. Eveneens is gebleken dat deze berichtgeving veelal afkomstig is van mensen met een voorbeeldfunctie in de samenleving.

Het Openbaar Ministerie wenst aan te geven dat op basis van artikel 145 van de Grondwet zij met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk is voor de opsporing en belast is met de vervolging van strafbare feiten.

Op grond van het bovenstaande en in het kader van de scheiding der machten (Trias Politica) welke hoog in het vaandel wordt gedragen door haar, zal het Openbaar Ministerie niet tolereren dat er door derden inmenging plaatsvindt in (individuele) strafzaken.

Tenslotte doet het Openbaar Ministerie een dringend beroep op de samenleving om zich te laten informeren door het Openbaar Ministerie, indien er enige onduidelijkheid bestaat m.b.t. haar optreden.