De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken krijgt donaties van bedrijven

De oproep die minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft gedaan aan bedrijven, heeft positieve resultaten opgeleverd. De bewindsman had het bedrijfsleven namelijk gevraagd een handje mee te helpen bij de werkzaamheden die het ministerie moet uitvoeren.

Diverse ondernemingen hebben in de afgelopen weken op verschillende manieren schenkingen gedaan aan het departement. Het gaat onder meer om asfalt voor de aanpak van wegen alsook een speciale bijdrage voor het verhelpen van de ontwateringsproblematiek, onder meer in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne. Enkele bedrijven en particuliere ondernemers hebben ondersteuning toegezegd, in de vorm van materieel, financiën als ook de nodige vakkundigheid waarmee het ministerie urgente werkzaamheden terstond kan uitvoeren.

De bewindsman is bijzonder ingenomen met deze actie en is het bedrijfsleven zeer erkentelijk voor haar bijdrage. Hij stak de ondernemers, die ondanks de zware tijden hun ondersteuning verlenen, ook een hart onder de riem. Hij vroeg hen door te gaan met dit soort initiatieven in het belang van land en volk.