De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken stapt binnenkort over van staal naar composietmateriaal

Het ministerie van Openbare Werken (OW) bereidt zich momenteel voor tot het gebruik van composietmateriaal, een duurzamer materiaal voor met name kleine civieltechnische werken. De voorkeur gaat uit naar wapening van vulkanisch- en glasmateriaal dat veel sterker en duurzamer is. Het promoten van dit materiaal start binnenkort, waarna de introductie zal geschieden. In het kader van een duurzame beleidsvoering door het ministerie van Openbare Werken is besloten op deze manier staalmateriaal duurzaam te vervangen.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, geeft te kennen dat onderzoeken hebben uitgewezen dat vulkanisch gesteente- en glasmateriaal van veel beter kwaliteit zijn voor kleine bouw- en civieltechnische werken. Aanvankelijk zullen nieuwe bestekken worden opgemaakt, daarbij zal vereist worden dat er geen staal wordt gebruikt in de betonnen werken, maar de twee eerdergenoemde materialen. Putroosters die nog van staal worden gemaakt zullen ook worden vervangen. Het OW-ministerie zal op haar beurt de gangbare procedures volgen door aanbestedingen te houden alsook nieuwe eisen stellen voor verkavelingsprojecten en andere werken door niet-stalen roosters en composiet wapening toe te passen. Uiteindelijk zullen alle stalenroosters vervangen worden door composiet en andere PVC-materiaal. Goede infrastructuur is essentieel voor de economie van Suriname.

Het ministerie heeft gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, zodat zaken efficiënter verlopen. Derhalve is het van eminent belang aandacht te schenken aan innovatieve mogelijkheden en zo te werken aan nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Echter bieden de strengere eisen aan civiele constructies op het gebied van slijtvastheid alsook duurzaamheid, veel kansen voor composieten. Het ministerie van Openbare Werken wil op deze manier innoveren met composietmateriaal in kleinere objecten, omdat civiele techniek steeds meer draait om technologie. Om de efficiëntie en professionaliteit van OW te moderniseren en te verhogen zal harder gewerkt moeten worden aan de verwachte hogere eisen. De overstap van composieten van vulkanisch- en glasmateriaal worden reeds toegepast in het buitenland.