De Boodschap
Justitie & Politie

Operatie ‘Veilig Suriname’ vindt normaal voortgang

De Operatie ‘Veilig Suriname” vindt normaal voortgang. Dit is op maandag 20 december 2021 besloten tijdens een constructief verlopen ontmoeting tussen minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en de Surinaamse Politie Bond (SPB). Bij dit onderhoud was ook plaatsvervangend korpschef, commissaris Henry Seedorf, aanwezig. Hij gaf aan dat na onderzoek is gebleken dat er in het rooster geen sprake is van 7-7 werktijden. Uit informatie van de regiocommandanten blijk niet dat men bij uitvoer van de operatie langer dan 12 uur zou moeten werken.

Verder komt dit niet voor in de werkroosters die de plaatsvervangend korpschef onder ogen heeft gehad. Commissaris Seedorf benadrukte dat het KPS structuren heeft en dat zaken die zich binnen een dienstsituatie voordoen door het politiepersoneel kunnen worden aangegeven. Hij merkte op dat er plotseling voor is gekozen de bondsvoorzitter erbij te betrekken. De politiecommissaris wilde weten wat van de operatie ‘Veilig Suriname’ niet in lijn is met de wet.

De SPB werd vertegenwoordigd door voorzitter Milando Atompai, secretaris Revelino Eijck en penningmeester Marjorie Peer. Voorzitter Atompai meende dat de bond niet betrokken is geworden bij de samenstelling van het plan. Echter vroeg de plaatsvervangend korpschef zich af of het gebruik is dat de personeelsorganisatie gekend moet worden alvorens er een verhoging van politieactiviteiten wordt uitgevoerd. Indien dat het geval is, zou de bond wel betrokken zijn bij het samenstellen van de operatie. Het voornemen bestaat wel om het veiligheidsplan met de bond te delen.

Plaatsvervangend korpschef Seedorf zei verder dat er voor de operatie een bepaalde strategie is uitgewerkt. Zo is ervoor gekozen om in de eerste week de focus te leggen op de zichtbaarheid, waarbij controle bij de bruggen, verkeerscontroles en verwijderen van hangmensen centraal zullen staan. De operatie vindt dus normaal voortgang, waarbij het tempo gestadig zal worden opgevoerd. Hiervoor zullen ook de nodige middelen worden aangeschaft. De SPB bond vindt het belangrijk dat het korps over de nodige attributen beschikt, zodat de veiligheid van het personeel gegarandeerd is tijdens de uitvoering van de operatie.

Minister Amoksi gaf aan dat er een missive is en op basis van regeringsbesluit aanschaf zal plaatsvinden van de benodigdheden voor de operatie, dit met uitzondering van nieuwe voertuigen. De bewindsman deelde ook mee, dat aan de hand van het wensenpakket dat de bond eerder heeft ingediend, reeds enkele zaken zijn gerealiseerd. Zo zijn de geneeskundige voorzieningen bij het Staatsziekenfonds (SZF) aangepast. Recentelijk zijn ook de nachtdienstpremie en de voedingstoelage verhoogd naar SRD.100; de uitkering werkt terug tot 1 juli 2021. De uitbetaling van het eerste deel zal eind van januari 2022 plaatsvinden. Begin januari zal met de clusterministers gesproken worden over de andere punten in het wensenpakket.

Op de meeting waren ook aanwezig: Olton Helstone (directeur Operationele Diensten), Mark Karg (Veiligheidsadviseur Justitie en Politie), Patrick Campagne (voorzitter Overlegorgaan Justitie en Politie) en de functionarissen Bieswadath Somai en Purcy Landveld.