De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld

Elk kind heeft recht op liefde, “NO NAKI MA TAKI”. Verschillende instanties kwamen op 20 juli bij elkaar in de aula van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) op het terrein van Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKus). Er zijn verschillende presentaties gehouden door deskundigen, die zich hebben gespecialiseerd in de moderne opvoedmethoden van kinderen. De rode draad hierbij is dat in de huidige tijdgeest kinderen vrij van geweld of lijfstraffen grootgebracht dienen te worden.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) benadrukte in zijn toespraak dat Suriname sinds 1 maart 1993 het VN Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd en dus de randvoorwaarden moet blijven scheppen zodat kinderen onder de meest gunstige omstandigheden worden opgevoed. Het ligt, volgens hem niet alleen aan de ouders dat kinderen geweldloos worden opgevoed, maar ook alle andere actoren die een rol hebben bij de complete opvoeding van het kind. “Opvoeden van kinderen zou met heel veel liefde moeten gebeuren, daarom zouden wij niet moeten wachten op morgen, maar nu al awareness bij de opvoeders bijbrengen. De opvoeding van de ouders in het verleden zou een fatsoenering en corrigering moeten krijgen, waarbij geweld langzaam maar zeker uitgeband wordt,” zei de SoZaVo-bewindsman

Voorzitter Marinus Bee van de Nationale Assemblee had nogal gemengde gevoelens over deze lezing. Het lijkt er volgens hem op dat het bijna een onmogelijk concept is geworden om veel liefde en aandacht aan de dag te leggen voor de opvoeding van het kind. “In de tijd waarin we nu leven is liefde en aandacht helemaal eruit geschrapt. Opvoeden met liefde zou nu aangepakt moeten worden,” stipte voorzitter Bee aan. Volgens hem moet de bewustwordingscampagne intensiever worden, waarbij elke werkplek en organisatie zich hieraan dient te houden. De ministeries van SoZaVo en ministerie Arbeid Werkgelegenheid en Jeugd zouden volgens DNA-voorzitter nagaan hoe wetgeving kan bijdragen tot het vormen van mensen. Voorzitter Bee is resoluut: “Vernietiging van onze kinderen is vernietigen van onze toekomst”.

Presentaties werden gedaan door Jacintha Jong A Lock-Dundas directeur Kinderen- en Jongerentelefoon, Romano Morsen (Adek-docent), Julia Terborg (socioloog/docent van Adek), Margo Waterval (Adek-docent) en kinder- en jeugdpsycholoog Julio Cruden.