De Boodschap
Kabinet van de President

Overhandiging digitale verkeerslessen aan minOWC

Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), heeft 11 filmpjes met digitale verkeerslessen overhandigd aan Daniela Rosario, de vertegenwoordiger van minister Marie Levens van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (minOWC). De digitale lessen zijn ontworpen door de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname met steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De overhandiging vond plaats op 6 mei 2022 in de vergaderruimte van het ministerie van Justitie en Politie.

De Covid-19-pandemie zorgde ervoor dat de verkeerslessen, die normaliter door de afdeling verkeer op de scholen verzorgd werden en het project verkeersbrigadiertjes zijn komen weg te vallen. “De video’s die door een schenking van de IDB  mogelijk gemaakt zijn, vangen deze lessen enigszins op”, geeft minister Amoksi aan.

De opzet van de lessen is van dien aard dat ze in de klassensituaties, buiten de klas en voor groepsactiviteiten gebruikt kunnen worden. Ze zijn ontworpen om leerlingen van leerjaar 7 (5e klas) die het vak verkeer hebben als onderdeel van hun curriculum, leergierig te maken en te prikkelen tot het stellen van vragen. Het is de bedoeling dat de video’s tijdens de verkeerslessen en voor het programma School TV gebruikt worden. “Leerlingen en leerkrachten zullen via de website en het YouTube kanaal van minOWC toegang hebben tot de lessen”, stelt Rosario. Het wordt volwassenen ook aangeraden hun kennis van het verkeer middels deze filmpjes op te frissen.

Minister Amoksi deelde mee dat er nog andere projecten lopen, die ondersteund worden door de IDB. Het gaat onder andere om een project in het kader van huiselijk geweld, alsook een groter verkeersproject waarbij het ministerie van Openbare Werken zal worden betrokken.