De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Overheid bepaalt geen padieprijs

Twee weken geleden is de oogst van padie in Nickerie weer begonnen. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is dit seizoen een 4.000 hectare meer padie ingezaaid. Enkele opkopers waren begonnen de padie voor 320 SRD per baal natte padie op te kopen welke nu door de marktwerking gedaald is naar rond de 270 SRD. Dit tot teleurstelling van vele boeren die verwachten dat de overheid nu de padieprijs moet vaststellen.

Het ministerie van LVV laat optekenen dat niet de overheid de prijs van padie bepaalt. Al langer dan 30 jaren is de prijsbepaling geliberaliseerd waarbij de boeren rechtstreeks met de opkopers onderhandelen. Een jaar geleden was de padieprijs rond de 125 SRD. Het vorig seizoen steeg deze naar rond de 200 SRD. De prijs op de wereldmarkt is de laatste maanden met ongeveer 20 procent gestegen.