De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Overtredingen geconstateerd bij ECD-controle Brokopondo en Sipaliwini

De afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft controlewerkzaamheden verricht in het district Brokopondo en Sipaliwini. De ECD werd geconfronteerd met enkele overtredingen, waaronder onduidelijke prijsaanduiding en prijsopdrijving, die gelijk aangepakt moesten worden door de winkeliers. De controle heeft plaatsgevonden op maandag 3 april 2023.

Goederen die ten verkoop worden aangeboden, waren niet voorzien van een duidelijke prijsaanduiding. Hiernaast werden de voorverpakte goederen, die door de winkeliers zelf worden verpakt, ook niet conform het juiste gewicht verkocht. Deze goederen zijn van de schappen gehaald en moesten opnieuw gewogen worden. Verder is er ook gelet op prijsopdrijving. Volgens decreet E2A is er een maximale winstmarge waaraan de winkeliers zich dienen te houden. Op producten waar er sprake was van prijsopdrijving heeft het controleteam de winkeliers de prijzen terug laten draaien. De winkeliers werden nogmaals op het hart gedrukt om de wetten niet te overschrijden en de winstmarge conform de wet door te berekenen, anders worden er sancties getroffen.

De ECD heeft ook benadrukt dat eenieder die handel wil drijven en een vergunning heeft aangevraagd pas operationeel mag zijn wanneer die een geldige vergunning heeft ontvangen van het ministerie van EZ. Een bewijs van aanvraag is geen vergunning en stelt de winkelier niet in de gelegenheid om reeds operationeel te zijn.