De Boodschap
Openbare Werken

OW houdt persconferentie ‘Project Waterkant’

Het gedeelte langs de Waterkant, vanaf de Waag tot aan het gemaal van de Jodenbreestraat, zal een renovatiebeurt krijgen. De bedoeling is om een kunst en cultuur boulevard van te maken met een eventcentrum, theater, kunstmuseum en amphitheater. De kosten hiervoor zullen middels donaties plaatsvinden, indien het plan doorgaat. Op vrijdag 26 mei 2023 werd er op het ministerie van Openbare Werken (OW), een persconferentie gehouden om de media te informeren over eerdergenoemde plannen. De Cultuur Boulevard wordt een Public-Private Non-Commercial Project.

Er heerst momenteel een chaotische situatie langs de Waterkant. Met de Cultuur Boulevard wordt recreatie, kunst, cultuur en toerisme gepromoot, welke een grote meerwaarde zal geven aan de binnenstad. Dit project sluit eveneens goed aan bij het PURP-project. Het beheer van de Boulevard zal vallen onder Stichting Monac, waarin de overheid en veel maatschappelijk relevante actoren zouden moeten deelnemen.

De overheid moet inkomen met het vrijmaken van de gronden en gratis grondhuur. De regering heeft aangegeven bereid te zijn om met bovengenoemde plannen verder te gaan. Het aangaan van een MOU (overeenkomst) met de financierder/donor is nu aan de orde. Alvorens een MOU wordt aangegaan, zullen haalbaarheid, mogelijkheden en oplossingen worden onderzocht. Er is gepland om in de tweede helft van 2024 te starten met de uitvoering van “Project Waterkant”.