De Boodschap
Openbare Werken

OW huldigt gepensioneerden en jubilarissen 2017 en 2018

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft wederom gepensioneerden en jubilarissen in de bloemetjes gezet door deze te huldigen. Dit heuglijke feit vond op donderdag 2 en vrijdag 3 december 2021 plaats in de hoofdtempel van vereniging Arya Dewaker aan de Johan Adolf Pengelstraat. OW-minister Riad Nurmohamed, beleidsadviseurs en directieleden hebben de landsdienaren bedankt voor hun jarenlange inzet.

Vanaf het aantreden van minister Nurmohamed in juli 2020 werd geconstateerd dat er niet alleen een achterstand bestond in infrastructurele zaken maar ook in personeelsaangelegenheden. In dit kader heeft de bewindsman personeelszaken als prioriteit geplaatst om zoveel als mogelijk een inhaalslag te maken. De OW-ambtenaren die dit jaar de erkenning ontvingen, hebben 25, 30, 35 en 40 dienstjaren bereikt en wel over de jaren 2017 en 2018. OW-medewerkers die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zijn ook gehuldigd. Zij ontvingen elk een oorkonde of certificaat alsook een enveloppe met inhoud.

De gepensioneerden en jubilarissen zijn de OW-minister, directie- en stafleden zeer erkentelijk voor de buitengewone waardering. De OW-minister sprak zijn bijzonder dank uit richting het team van zijn ministerie dat enorm veel werk heeft verzet om dit markante moment tot een succes te maken. Hij gaf te kennen dat er hard wordt gewerkt aan veranderingen binnen personeelsaangelegenheden. Tenslotte richtte hij een woord van dank tot de gepensioneerden en jubilarissen voor het feit dat zij jarenlang hun krachten hebben gegeven aan het ministerie van Openbare Werken.