De Boodschap
Kabinet van de President

OW, ROS met bedrijfsleven en horeca in zee voor ordening binnenstad

vlnr.: Robin Roemer, Bholanath Narain, dc Ricardo Bhola, minister Riad Nurmohamed en Conrad Issa

De ministeries van Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven en uitbaters van horeca hebben de handen ineengeslagen om de binnenstad van Paramaribo een nieuw aanblik te geven.

Op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost is in aanwezigheid van OW-minister Riad Nurmohamed een convenant getekend, waarin een 15-tal punten is samengevat om de binnenstad te ordenen c.q. aantrekkelijk te maken. Minister Nurmohamed benadrukte dat er een volledig ministerieel team achter de overeenkomst staat. Hij merkte op dat overheid en bedrijfsleven reeds jaren in de binnenstad investeren. Echter moeten zaken ook sneller en beter aangepakt worden.

De bewindsman zal een speciaal persoon aanwijzen die rapportage moet doen over de vorderingen binnen de overeenkomst. Zelf heeft de minister zich de afgelopen periode vaker in de binnenstad georiënteerd en gesprekken gehad met ondernemers. Hij riep deze groep op om voorstellen meteen aan het ministerie door te spelen. Ondernemers en burgers zouden heel veel ook zelf kunnen doen. Minister Nurmohamed zegt dat het ministerie binnen de overeenkomst een deel van het werk gaat afstoten. Volgens hem is de binnenstad belangrijk voor de overheid. In haar streven verbetering te brengen, kan de private sector hierin ook een bijdrage leveren. De OW-minister vroeg het bedrijfsleven een kritische houding erop na te houden zodat het programma kan vlotten. Op de verschillende districtscommissarissen zal hij een beroep doen zulke initiatieven ook in hun district te organiseren.

Districtscommissaris Ricardo Bhola meent dat de binnenstad in glorie hersteld moet worden. Alle partijen dienen gelijk gericht te denken. Daarbij zullen zij moeten meedoen, meebeslissen en de regering adviseren. “De binnenstad is een deel van ons cultureel erfgoed en we moeten er zuinig mee omgaan,” aldus de burgervader. Hij benadrukt dat lokale bezoekers en toeristen in een veilige en schone omgeving moeten kunnen vertoeven. Dc Bhola wordt hierin ondersteund door Robin Roemer, voorzitter van het Uitgangscentrum Paramaribo. Deze memoreerde de voornaamste doelstellingen van het sub-gebied bij de oprichting in 1996, namelijk verfraaiing, veiligheid en behoud cultureel erfgoed. Roemer spreekt van een omvangrijk verzorgingsgebied, dat loopt van de Waterkant naar de Watermolenstraat-Grote Combéweg-Mahonylaan-Cornelis Jongbawstraat-Mr. Rietbergplein-Kleine Waterstraat. De voorzitter zegt dat de aanwezige horeca overeenkomstige problemen ervaart. Volgens hem komen er steeds meer ondernemingen bij met nieuwe doelstellingen. “Als ik kijk naar de afgelopen ontwikkelingen, dan denk ik dat de overeenkomst er al lang had moeten zijn,” aldus Roemer, die het van belang acht dat overheid en private sector in deze hand-in-hand gaan.

Conrad Issa, die namens ondernemers van de binnenstad de overeenkomst mede bezegelde, legde uit dat alles startte met een initiatief van de ondernemers om samen met de overheid de neergang van de binnenstad een halt toe te roepen. Al gauw kwam er bijval van andere bedrijven en delen van de samenleving. Minister Nurmohamed stelde zich ook beschikbaar om met de groep de dagelijkse knelpunten te bespreken. Het geheel leidde tot een klein plan en uiteindelijk het document dat vanwege de ondersteuning van partijen genoeg draagvlak heeft. De voornaamste van de 15-tal punten zijn het aantrekkelijk maken van de binnenstad, aanpakken van de verlichting, herstellen trottoirs en aanpak van het afwateringsprobleem. Net als Issa prees Bholanath Narain, directeur Openbaar Groen & Afvalbeheer, de wijze waarop partijen elkaar ondersteunen. Hij benadrukte verder de burgerparticipatie en zei ervan overtuigd te zijn dat er nu daden gesteld zullen worden in het belang van de binnenstad, de samenleving en het bedrijfsleven.