De Boodschap
Openbare Werken

OW-staf ontvangt certificaten voor participatie PPP-training

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stimuleert hij het werken in Public Private Partnership (PPP-verband) om projecten te realiseren. Het OW-ministerie heeft De Wereldbank meerdere malen op bezoek gehad om na te gegaan hoe het werken in PPP-verband kan worden bevorderd. In dit kader zijn diverse stafleden onlangs in de gelegenheid gesteld een PPP-training te volgen, waarna zij ook een certificaat ontvingen.

Vermeldenswaard is dat wereldwijd bijkans 800 personen hebben geparticipeerd aan de training die bestond uit 4 zoom-sessies, waarbij is ingegaan op de inhoud van het werken in PPP-verband. Rodney Bouterse, OW-coördinator van respectievelijk het Crisisteam Infrastructuur en Rampen en Coördinatie Districten behoort ook tot een van de participanten. Hij deelt zijn ervaring door aan te geven dat in een crisisperiode oplossingsmodellen bij elkaar worden gebracht door onder andere burgerparticipatie en kennis te blijven delen door ook buiten het kader te denken. Verder werd gesteld dat een initiatiefgroep moet worden opgericht die analyses maakt waarbij er wordt nagegaan waarom projecten zo lang duren en duurder uitvallen. De regering van Suriname geeft de voorkeur aan samenwerkingsverbanden met lokaal en internationaal privaat kapitaal (PPS).

De OW-participanten delen verder hun ervaring. Zij geven aan dat het uitdaging is voor Suriname af te stappen van de oude gewoonte en te gaan naar een professionele en modelmatige aanpak, bij het aantrekken van investeringen. Verwacht wordt dat dit de economische groei zal genereren, alsook bijdragen aan het terugdringen van de armoede in Suriname. Zo heeft de projectmanager van Trustbank Amanah in Suriname gepleit voor nieuwe wetgeving. Alleen dan kan de economie de vruchten plukken van een goed functionerende PPS/PPP. Tot slot moet men in Suriname sneller leren handelen bij het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen, maar ook de bereidheid tonen om bureaucratische barrières te overwinnen. Voor wat betreft het enthousiasme bij de OW-deelnemers is de ervaring buitengewoon vruchtbaar te noemen.