De Boodschap
Kabinet van de President

OW steunt integrale aanpak leefomstandigheden Devisbuiten-Texas

De buurt Devisbuiten meer bekend als Texas, kampt reeds lange tijd met een tal van problemen. De presidentiële werkgroepen Span Anu Makandra (SAM), Wijken In Ontwikkeling (WIO), in samenwerking met de stuurgroep Ontwikkeling Devisbuiten (Texas) zetten zich in voor integrale oplossingen in dit gebied. In dat kader heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken op maandag 11 december 2023 een bezoek gebracht aan de buurt, waar reeds een aanvang is gemaakt met ontwateringswerkzaamheden.

De ontwateringswerken en schoonmaakwerkzaamheden vormen deel van een integraal plan van aanpak. De SAM en WIO merkten de vele problemen tijdens het uitvoeren van een back to schoolproject in de buurt Texas. Hierbij werden behoeftige leerlingen van schoolmiddelen voorzien. Vervolgens is samen met de gemeenschapswerker van de buurt, Biswajeet Madho, een plan van aanpak in elkaar gezet waarbij de verschillende ministeries betrokken worden.

Texas staat bekend als een occupatiegebied, waar de meeste bewoners die er al 20 jaar wonen geen grondbeschikkingspapieren bezitten. Vanuit de buurt is aandacht gevraagd om onder andere te voorzien in straatverlichting en drinkwater, daar de hele buurt gebruik maakt van een tapkraan. Daarnaast is gemeld dat er bouwsels van derden staan op lozingen en op de openbare weg, waardoor bij regenval de buurt onderloopt.

Inmiddels is vanuit het ministerie van Openbare werken reeds een aanvang gemaakt met de schoonmaak en ordening van de bermen en lozingen en het toezien op regelmatig vuilophaal. Minister Nurmohamed, heeft samen met onder directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer, Jason Gummels de buurt bezocht en wenst vooral dat het belemmerde doorvoer van water spoedig in orde komt. Er zal een onderzoek komen op basis van de perceel kaarten indien er verkeerd gebouwd is. “Als er verkeerd gebouwd is, zullen we nagaan wie daarbij niet goed heeft opgelet. Mochten we de ontwatering niet kunnen regelen hierom, dan zullen we 100% de medewerking vragen, want de hele buurt lijdt eronder en dat kan niet”, aldus de bewindsman.