De Boodschap
Openbare Werken

OW werkt aan efficiëntie en professionaliteit

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) is reeds geruime tijd bezig met het reorganiseren van de organisatiestructuur op zijn ministerie, dit om de efficiëntie en professionaliteit van het departement te moderniseren. Het ministerie is eveneens bezig de Personeelswet aan te passen alsook de regels te verscherpen. In het kader van de personeelshervorming streeft OW naar betere waardering voor haar personeel, maar ook hogere eisen voor nieuwe personeelsleden.

Vanwege de gigantische schulden die Openbare Werken heeft, verwacht de bewindsman dat alle OW-ambtenaren hard werken om dit land verder te helpen ontwikkelen en zo de achterstanden proberen in te lopen. Over de status betreffende de Covid-19-omstandigheden bij het ministerie, heeft de OW-topman een streng beleid op losgelaten. Bij het ministerie van Openbare Werken zijn de werktijden voor het kantoorpersoneel vooralsnog vastgesteld op 07:00-14:00 uur en voor de veldwerkers van 07:00-12:00 uur.

“De Covid-19-crisis is goed onder controle bij OW en het totale personeel werkt nu volop”, geeft de minister te kennen. In dit kader is momenteel een pilot voor een periode van een maand ingelast om strikte controles uit te voeren op het gebied van ziekte- en verlofdagen. Een tussentijdse evaluatie heeft onlangs uitgewezen dat er onnodig verlof wordt opgenomen. Verder zijn oneigenlijke handelingen geconstateerd bij ziekmeldingen. “De controle zal derhalve drastisch worden opgevoerd bij dit ministerie, wie niet wil werken moet een andere job gaan zoeken”, zo benadrukte de minister desgevraagd.

Het ministerie is ook bezig afdelingen en processen af te stoten naar het bedrijfsleven. Om de efficiëntie en professionaliteit van OW te moderniseren en te verhogen. In dit kader van de personeelshervorming streeft OW naar betere waardering en beloning voor haar personeel, maar ook hogere eisen voor nieuwe personeelsleden.