De Boodschap
Kabinet van de President

“Parameters geven aan dat economie gezond begint te worden”

Parameters geven volgens president Chandrikapersad Santokhi aan dat de Surinaamse economie gezond begint te worden. Het staatshoofd is tijdens een persconferentie op dinsdag 13 december 2022 breedvoerig ingegaan op hoe Suriname er financieel voor staat. Hij stond stil bij de financiële huishouding en het traject dat de regering heeft ingezet naar de internationale financiële instituten. Bij de persconferentie zat ook de eerder op de dag beëdigde minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, aan.

President Santokhi benadrukte dat er de afgelopen twee jaar alles aan is gedaan om ’s lands financiële huishouding weer in balans te brengen. ”Waar we in feite bijna niks meer hadden op de internationale reserve kunnen we vandaag zeggen dat we nu meer dan 1 miljard USD hebben”, aldus het staatshoofd. Hij voegde eraan toe dat er thans een importdekking van ruim zeven maanden is, waar die voorheen ‘ruim nul’ was. “Belangrijk is dat die parameters ook aangeven dat de economie langzamerhand gezond begint te worden.” President Santokhi zegt echter dat de uitgaven nog steeds meer zijn dan de inkomsten. De regering geeft enorm hoge bedragen uit aan subsidie op brandstof, kookgas en elektriciteit. De inkomsten en uitgaven moeten volgens het staatshoofd in balans komen. Naast de inzet van de overheid, zal ook de private sector meer moeten gaan verdienen en meer investeren in export. De regering probeert deze sector daarom tegemoet te komen met fondsen.

De regering werkt aan de herstructurering van de schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar. Hiervoor moet er schikking bereikt worden met de Paris Club, waarbij er reeds overeenstemming is met de leden Nederland en Frankrijk, terwijl de onderhandelingen met Italië en Israël al zijn afgerond. Hierdoor kunnen middelen en fondsen die stillagen weer aangewend worden voor ontwikkeling van Suriname. De regering heeft van de binnenlandse schuld al ruim SRD 600 miljoen ingelost. President Santokhi geeft aan dat Surinames schuldpositie – die bij overname van de regeermacht meer dan 165% ten opzichte van het bruto binnenlandsproduct (BBP) was – nu 116% bedraagt. De internationale norm is 65%.

Het staatshoofd merkt op dat er prudent beleid wordt gevoerd om schulden af te lossen. Echter kan schuldaflossing niet direct met het beschikbare budget. Daarvoor is er herschikking nodig met commerciële en bilaterale schuldeisers, terwijl ook de aflossingen naar internationale instituten gepleegd moeten worden. In dit kader zijn de onderhandelingen met de Oppenheimer bondholders nog gaande, terwijl er ook heronderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn overeengekomen. Verder zijn er ook gesprekken gaande met India, met welk land al bijna overeenstemming is bereikt. De onderhandelingen met China over schuldherschikking zullen op hoog politiek niveau plaatsvinden.

President Santokhi ging verder door aan te geven dat het begrotingstekort bij aantreden van de regering 18%-19% bedroeg; deze ligt nu dichtbij de internationale norm van 3,3%. “Dit indiceert dat de economie gezond aan het worden is.” De kasreserve bedraagt thans USD 355 miljoen. Suriname heeft bij het IMF nog een bedrag van USD 578 miljoen tegoed, waarvan ongeveer 150 miljoen bestemd zal zijn voor budgetsteun. Binnen het IMF-programma zijn er nog twee jaren te gaan. Het staatshoofd merkt op dat de genoemde bedragen ruimschoots zijn om ontwikkeling in het land te brengen.