De Boodschap
De Nationale Assemblee

Parlement ondersteunt regering in inkomstenverhogende maatregelen

Met de aanname van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting 1922 en Wet Omzetbelasting 1997 heeft het parlement de regering op vrijdag 15 januari 2021 mandaat gegeven om óverdere inkomstenverhogende maatregelen te treffen. De wetten Loonbelasting en Inkomstenbelasting zijn aangenomen met 31 stemmen vóór en 10 tegen, terwijl de wet Omzetbelasting met 29 stemmen voor en 10 tegen is aangenomen.

President Chandrikapersad Santokhi had voor de stemming het parlement gevraagd het daartoe te leiden dat de regering in staat wordt gesteld deze fiscale maatregelen te treffen om de inkomsten van de staat te verhogen. Daarvoor heeft het staatshoofd in een lijvige uiteenzetting de eerder getroffen maatregelen en de stand van zaken aan het parlement voorgehouden. President Santokhi zei dat de regering de ruimte moet krijgen om de staatshuishouding te herstructureren.

“Als zelf internationale geldschieters ons op basis van vertrouwen, het pakket van maatregelen en de samenwerking met multilaterale instituten de ruimte geven om onze schulden af te lossen, kunnen wij ook de medewerking van mede Surinamers krijgen”, legde het staatshoofd het parlement voor. Hij benadrukte dat Suriname in een enorme crisis zit, maar voegde tegelijkertijd eraan toe dat er plan, traject en termijn is om daaruit te komen. Hij vroeg namens de regering het parlement om kamerbrede ondersteuning om mee te helpen aan de besluitvorming om het land uit de crisis te halen.

President Santokhi benadrukte dat ook deze maatregelen tijdelijk van aard zijn en tevens in samenhang met het eerder door het parlement goedgekeurde pakket van maatregelen. De goedgekeurde wetten moeten tevens in perspectief geplaatst worden en in het strategisch kader van de drie trajecten die de regering uitvoert voor het aanpakken van de financieel economische crisis alsook voor het uitoefenen van een degelijk en solide financieel economisch beleid. Om de overheidsuitgaven te verdragen en om een schuldverplichtingen te voldoen zullen de inkomsten van de overheid verhoogd moeten worden. “Het verhogen van de inkomsten geschiedt vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven dragen.” Deze inkomsten zullen vooral uit de hout- en goudsector gehaald worden.

Het staatshoofd is ervan overtuigd dat deze belastingwetten de inkomsten van de staat gaan verhogen. De regering wil echter niet alleen haar inkomsten verhogen, maar zich ook houden aan good governance door schulden geleidelijk af te lossen op basis van herschikking. President Santokhi belooft dat het vertrouwen in de Surinaamse munt terug zal komen en dat na een jaar niemand meer US dollar of euro nodig zal hebben. Als de maatregelen niet worden getroffen zullen wij volgens hem allemaal het slachtoffer worden.