De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

‘Pest Free Area’ vastgesteld in Nickerie

Officieel verbod op vervoer planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen naar het district

McPhail val – Jackson val

Het is verboden om planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen, met name vruchten en manja zaden naar het district Nickerie te vervoeren. Dit, in verband met het instellen en handhaven van een ‘Pest Free Area’ (plaagvrij gebied), voor de plaag Bactrocera carambolae, Carambola fruitvlieg en de snuitkever Sternochetus mangiferae, en een ‘Area of Low Pest Prevalence’ (gebied met laag plaag voorkomen) voor Anastrepha obliqua, de mopé fruitvlieg.

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de ‘Pest Free Area’ per beschikking vastgesteld. De beschikking is intussen gepubliceerd, hetgeen inhoudt dat eenieder zich moet houden aan de regels die daarin zijn opgenomen. Bij overtreding van de beschikking zijn de strafbepalingen van de Plantenbeschermingswet 2020 van toepassing.

Met de instelling van een ‘Pest Free Area’ wordt de mogelijkheid gecreëerd om, in het bijzonder manja fruit, vanuit het district Nickerie te exporteren naar andere landen. De ‘Pest Free Area’ omvat het gebied liggende tussen de Nickerie rivier in het Oosten, Henar, de Nickerie rivier in het Noorden, de Corantijn rivier in het Westen, en de weg naar South Drain in het Zuiden.  Het gebied rond Wageningen valt buiten het ‘plaagvrij gebied’.

Verbod
De volgende gereguleerde goederen mogen niet naar het district Nickerie vervoerd worden: Fransmanbirambi, Starfruit (Carambola), Curacaose appel (Java apple), Manja (Mango), West Indische kers (West Indian cherry), Sapotille (Sapodilla), Sterappel (Star apple), Pomme de cythere (Golden apple), Kasjoe (Cashew), Tropische amandel (Tropical almond), Guave (Guava), Pommerak (Malay apple), Olijf (Olive) en Mope (Hogplum).

De vruchten van de volgende plantensoorten vallen niet onder de gereguleerde goederen en mogen dus zonder beperkingen naar het district Nickerie vervoerd worden te weten: Citrus soorten, Annona soorten (zoals zuurzak en anderen), Cocos nucifera (kokos) en Ananas comosus (ananas). Vanuit het district Nickerie mogen alle vruchten naar andere districten vervoerd worden, behalve als noodmaatregelen van toepassing zijn.

Achtergrond
Het project Agricultural Competitiveness SU-L1020 “Area of Low Pest Prevalence (ALPP)/phytosanitary improvement, established” startte in 2019 naar aanleiding van de aangescherpte fytosanitaire wetgeving van de European Union (EU). Het project wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank met technische ondersteuning van de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).

Het doel van het project is het tot stand brengen en het onderhouden van een Pest Free Area/Systems Approach (PFA/SA) en om alle belanghebbenden te informeren over het PFA/SA-project voor de export van manja uit Nickerie.

Acties
Vanaf 2019 heeft het ministerie van LVV diverse acties ondernomen om de strijd tegen diverse fruitplagen tegen te gaan. Om de afwezigheid van de Carambola fruitvlieg en een laag pest voorkomen van de mopé fruitvlieg, te garanderen zijn er fruitvliegvallen (Jackson- en McPhail trap) geplaatst in Nickerie voor de monitorings-, detectie- en afbakeningssurvey. In samenwerking met getrainde voorlichters van Nickerie worden deze vallen twee keren per maand onderhouden.

Het plaatsen van een val

Verder wordt er maandelijks door de afdeling Entomologie van het directoraat Onderzoek een bezoek gebracht aan Nickerie en worden de Jackson trap-inserts en McPhail trap-inhoud gecontroleerd op de aanwezigheid van fruitvliegen, identificatie en verwerken in de diverse verslagen in de database.

Behalve de training van LVV-voorlichters en inspecteurs van de afdeling Plantenbescherming zijn er voor de boeren van Henar openbare sessie gehouden, waarbij zij werden geïnformeerd over de resultaten van het project, toekomstperspectieven en hun rol in het in standhouden van een plaagvrij gebied en ALPP.

Tenslotte zijn exporteurs en personeelsleden van de exportbedrijven in Suriname getraind in het veilig omgaan met manja uit Nickerie ter voorkoming van besmetting van gezonde vruchten tijdens het transporteren en verpakken in Wanica of Saramacca (fruitvlieg rijke gebieden), op de locatie van de bedrijven.

De EU heeft intussen toestemming gegeven om te exporteren onder Systems Approach (SA), maar er heeft nog geen export plaatsgevonden, deels omdat momenteel onvoldoende manja is wegens weersomstandigheden en ook doordat het trace-back systeem nog gaande is.