De Boodschap
Justitie & Politie

PG beëdigt 80 BBS-rekruten

De waarnemend Procureur Generaal (PG), Garcia Paragsingh heeft op maandag 14 maart, 80 rekruten van de Beveiligings -en Bijstandsdienst Suriname (BBS), beëdigd tot  Buitengewoon Agent van Politie. De beëdiging vond plaats in het social-cultureel centrum Mata Gauri. Tijdens haar speech gaf de waarnemend PG aan dat de rekruten zich bewust moeten zijn van hun bijzondere positie in de samenleving. Zij benadrukte dat integriteit het vertrouwen in de dienst kan maken of breken.

Bondsvoorzitter, Guillaume Coulor sprak zijn dank uit over de inzet van zowel de leiding van het ministerie als de leiding van de dienst in de afgelopen dagen. Hij is ingenomen met het feit dat leiding en bond bij elkaar konden komen om dit alles voor de rekruten te bewerkstelligen. Voor het waarnemend diensthoofd, Jursey Purperhart, is het belangrijk dat de BBS-code steeds hoog wordt gehouden. Hij drukte de rekruten op het hart om het werk naar eer en geweten te doen. Verder feliciteerde hij de totale samenleving, omdat de BBS in dienst staat van de samenleving.

Voor wat betreft de benoeming en bevordering tot veiligheidsambtenaar vierde klasse, bevestigde waarnemend directeur Operationele Diensten, Patrick Campagne dat vanuit het ministerie, in de loop van de volgende week dit proces wordt ingezet. Minister Kenneth Amoksi hield de rekruten voor, dat het belangrijk is een goede start te maken. Hierbij zijn integriteit en discipline van groot belang. Daarnaast drukte hij ze op het hart om op elkaar te letten. “Jullie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, u moet voorkomen dat jullie gezamenlijk in de fout gaan.” Als nieuwbakken BBS’ers zullen zij moeten helpen met verschillende uitdagingen, zoals het professioneler laten functioneren van de dienst. De minister beaamde dat er een tekort is aan BBS ambtenaren, maar dat het ministerie zich eraan kwijt, meer op te leiden. De opstart van diverse opleidingen binnen de dienst, is ook een pré van het ministerie.

Tenslotte werden de rekruten welkom geheten door de bewindsman. Hij gaf aan dat zij niet alleen staan en indien er problemen zijn, die altijd door te communiceren, zodat er samen naar oplossingen gezocht kan worden. Na de beëdiging, hebben geestelijke leiders van verschillende religieuze organisaties hun zegen uitgesproken over de beëdigden.