De Boodschap
Kabinet van de President

Pilotproject agricultuur training van start

Het Kabinet van de President streeft ernaar om middels gemeenschapsprojecten armoedebestrijding tegen te gaan. In het kader hiervan is er in het district Wanica een aanvang gemaakt met het pilotproject “Agricultuur training middels nieuw hydraulisch systeem voor minimaal 100 vrouwen”. Het project dat in samenwerking met Stichting Bron van Herstel (BrovaH) wordt uitgevoerd houdt in dat landelijk vrouwen zullen worden getraind om microbiologisch landbouw op maat uit te voeren, voornamelijk met drip systemen en op verhoogde bedden. Het startsein van deze training is gegeven op maandag 27 november 2023. Bij deze gelegenheid heeft ook de opening van de nieuwe kantoorruimte van stichting BrovaH plaatsgevonden.

Districtscommissaris Bholanath Narain van Wanica-Noordwest alsook parlementariër Henk Aviankoi juichen dit initiatief toe. De burgervader wees de deelnemers op het belang om zelf te leren planten en te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Suriname is rijk aan vruchtbare grond, maar deze wordt volgens hem helaas niet voldoende benut. “Heden ten dage zijn vanwege ontwikkelingen in de landbouw steeds nieuwe systemen om klein landbouw te verbeteren, versoepelen en te vergemakkelijken”, aldus dc Narain. Hij sprak de hoop uit dat de vrouwen goed gebruik maken van de gelegenheid om te leren, zodat zij verder kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Rebekka Brown, voorzitter van Stichting Bron van Herstel geeft aan dat dit project een vierdelig karakter heeft namelijk; armoedebestrijding, zelfredzaamheid, situationele biologische landbouwteelt (micro schaal), aanmoedigen, stimuleren en empowerment agro-micro ondernemerschap onder vrouwen. De training duurt drie dagen, maar zal een natraject hebben van ongeveer drie maanden van het beplanten tot de eerste oogst. “De vrouwen zullen voldoende kennis opdoen over hoe zij moeten planten voor eigen gebruik en kunnen na de eerste oogst zelf verder gaan, en eventueel uitbreiden”, zegt voorzitter Brown. Het pilotproject, welke wordt gefinancierd door het Kabinet van de President, is gestart in het district Wanica, maar de bedoeling is om ook in de andere districten trainingen te verzorgen.

De Stichting Bron van Herstel is opgericht in mei 2012 en heeft als doel om Surinaamse burgers met sociaal maatschappelijke problemen een helpende hand te reiken voor (weder) opbouw, herstel en/of resocialisatie door hen adequate oplossingsmogelijkheden aan te bieden voor verandering om (beter) te functioneren in de maatschappij of een betere levenstandaard te hebben in de maatschappij. In 2022 mocht de stichting deelgenoot zijn van een driedaagse train de trainers landbouw training, verzorgd door ervaren landbouwtrainers uit het buitenland. Het doel van deze training was kennisoverdracht en armoedebestrijding in Suriname. Voorzitter Brown benadrukt dat de stichting met dit project beoogt om zoveel mogelijk vrouwen te trainen en mobiliseren om zelf te planten, zodat zij kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften. Het streven is ook dat zij eventueel middels dit project kunnen gaan ondernemen op kleine schaal.