De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Platform Ontwikkeling Jodenbreestraat ziet levenslicht

De Jodenbreestraat behoeft een ordening, waarbij er vooral voor de venters in de straat een permanente oplossing wordt gevonden. In dit kader heeft op donderdag 21 januari 2021 het Platform Ontwikkeling Jodenbreestraat het levenslicht gezien. Deze groep, die zich zal buigen over de ordening, is geïnstalleerd door districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost.

De burgervader toonde zich ingenomen met de vele aanbevelingen en bijdragen die tot nu toe zijn gedaan. Hij benadrukte dat het platform een duurzaam karakter heeft. “Mijn visie is om de Jodenbreestraat tot ontwikkeling brengen”, aldus dc Bhola. Het Platform Ontwikkeling Jodenbreestraat zal samen met de ondernemers en de straatverkopers de beoogde ontwikkeling moeten brengen. De burgervader wijst erop dat deze groep dagelijks en zelfs jaren, nog voordat hij de functie overnam, haar activiteiten in de Jodenbreestraat en omgeving uitvoert. Zij moet daarom deel zijn van de oplossing.

Het gaat volgens de districtscommissaris erom hoe de stad geordend kan worden en hoe het platform het districtscommissariaat en de regering kan helpen de rust, orde en hygiëne te bewaren. “Ik wil geen wanorde in de stad. Ik ben voor eenieder verantwoordelijk en wil niets doen dat in iemands nadeel is, maar ik moet ook de wet gehoorzamen.” Dc Bhola zegt dat het geen eenvoudige taak is. Hij verwacht dan ook advies van het platform. “Zij zijn de ontwikkeling. Als zij het zelf ter hand kunnen nemen, waarom zou ik dan geen vergunning tekenen. We gaan alles op papier zetten, elkaar verstaan en alles ordenen”, gaat hij verder.

Ondernemer Joan Verwey noemt het gesprek dat vooraf is gegaan tot het tot stand komen van het platform heel bevredigend. Ze vertelt dat ondernemers en straatverkoper hun zegje hadden gedaan bij het parlement en er meteen daarna overleg met districtscommissaris Bhola plaatsvond. “Die heeft meteen voor een oplossing gezorgd”, zegt Verwey. Volgens haar is er nu ook een bepaalde saamhorigheid onder de groep en belangrijk is dat zij met elkaar in contact blijven. Ook collega Patrick Koebi uit zich tevreden. Hij trad als eerst in contact met parlementariër Edgar Sampie, die het proces verder op gang bracht. Koebi merkt op dat dc Bhola welwillend is te werken aan een oplossing. Koebi praat van een werkbaar systeem en vraagt collega’s volgens de regels te werken.