De Boodschap
Justitie & Politie

Politiekapel start verzorging muzieklessen aan jongeren in detentie

De Politiekapel zal van de maand nog starten met het verzorgen van muzieklessen aan jongeren in detentie bij het Jeugd Correctie Centrum (JCC) en Jeugd Doorgangscentrum ‘Opa Doeli’. Dit traject is onderdeel van een reeks van projecten vervat in een projectdossier voor het herstellen van de Politiekapel naar het excellente kwaliteitsniveau van haar glorietijden.

In oktober van het vorig jaar is de kapelmeester voor een gesprek uitgenodigd door de JusPol-minister. In dit gesprek gaf de bewindsman aan dat het één van zijn beleidsintenties is om de Politiekapel in te zetten voor verschillende projecten. Als gevolg van dit gesprek is het projectdossier ontwikkeld.  Minister Kenneth Amoksi van het Ministerie van Justitie en Politie heeft op vrijdag 11 maart 2022 dit projectdossier in ontvangst genomen. Het dossier werd overhandigd door de Kapelmeester, Inspecteur van Politie 1e Klasse, Roy Brathwaite. Aanwezig waren ook de directeur van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) Danielle Beeldsnijder, de Coördinator van Opa Doeli, Marita Ritfeld-Asontoe en de trekker van het project, stafmedewerker Purcy  Landveld.

In het projectdossier worden de geschiedenis van de Kapel, het functioneren en het doel van deze dienst binnen het Korps belicht. Ook de diverse onderdelen van het project worden uitgediept. Verder bevat het dossier ook een specificatie van de instrumenten, benodigdheden en personeelsversterking die nodig zijn voor het uitvoeren van dit project. Samenlopend met het herstel is ook de maatschappelijke inzetbaarheid van de Kapel, een belangrijk onderdeel van de beleidsvisie van Minister Amoksi.

Als onderdeel van dit project zullen daarom ook muzieklessen worden verzorgd aan kansarme jongeren in onze samenleving, te beginnen met een pilotproject te Stibula in het ressort Latour.  Brathwaite sprak zijn dank uit over de inzet van de minister om de Politiekapel weer te doen herleven. Ook Beeldsnijder en Ritfeld-Asontoe geven aan blij te zijn met deze samenwerking en kijken uit naar een integrale begeleiding met continuïteit.