De Boodschap
Volksgezondheid

Positieve COVID-19 gevallen bevestigd penitentiaire inrichting Duisburglaan

Het outbreak managementteam heeft heden, 2 augustus 2020, rapportage ontvangen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat er in de penitentiaire inrichting Duisburglaan (PID) 41 positieve gevallen van COVID-19 heden zijn bevestigd.

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling, hebben de ministers van Volksgezondheid, Justitie & Politie en de minister van Defensie onmiddellijk acties ondernomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. De positieve gevallen zijn onmiddellijk afgezonderd van de rest en er wordt door een medisch team een analyse gemaakt van de medische conditie van de geïnfecteerde.

Het ministerie van Justitie & Politie zal middels het instellen van een crisisteam de beheersing en het vervolgtraject bepalen. De gemeenschap mag erop rekenen dat bij de beheersing rekening gehouden wordt met de gezondheid en veiligheid van eenieder. De penitentiaire inrichtingen werken volgens de richtlijnen en de situatie is vooralsnog onder controle.