De Boodschap
Kabinet van de President

Positieve Stap in Surinaams Strafrecht met “Makandra” Project

Tijdens de regeringsvergadering van 6 december 2023 presenteerde de delegatie Reclassering Nederland het “Makandra” project aan de regering. Dit project “Versterking Reclassering en Forensische Zorg Suriname,” is een gezamenlijke inspanning om een rechtvaardig en menselijk strafklimaat te creëren door de implementatie van werkstraffen als een effectief alternatief voor traditionele gevangenisstraffen. 

Johan Bac, een vertegenwoordiger van de Nederlandse delegatie Reclassering, benadrukte tijdens zijn presentatie de positieve impact van werkstraffen. Hij legde uit dat dit niet alleen leidt tot een besparing van 50% op de kosten in vergelijking met gevangenisstraffen, maar ook resulteert in een aanzienlijke vermindering van in herhaling vallen.

Er werd informatie gedeeld over trainingen en deskundigheidsbevordering. Benadrukt werd dat deze programma’s gericht zijn op het begrijpen van de oorzaken van crimineel gedrag en het bevorderen van gedragsverandering bij deelnemers.

Een pilotprogramma voor taakstraffen, gestart in april 2023, werd als succesvol geëvalueerd. Deelnemers aan werkstraffen behielden hun vrijheid, vermeden invloeden van opsluiting en behielden hun banen, waarmee het team aantoont dat deze aanpak niet alleen effectief is, maar ook de maatschappij ten goede komt. Jochum Wildeman, een sleutelfiguur in het “Makandra” project, deelde zijn visie voor 2024, waarin werkstraffen als een serieuze en effectieve sanctie worden geïmplementeerd. De nadruk lag op de financiële besparingen die dit project met zich meebrengt, met geschatte maandelijkse besparingen van enkele miljoenen SRD alleen al aan voedingskosten voor gevangenen.

Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie (JusPol), benadrukte de historische betekenis van het “Makandra” project en de gezamenlijke inspanningen met het Reclassering team. “Dit project markeert een keerpunt in ons strafrechtelijk systeem. Het is een cruciale stap richting een rechtvaardiger en effectiever beleid. We erkennen de noodzaak van verandering en streven naar een systeem dat niet alleen bestraft, maar ook rehabiliteert en herintegreert”, aldus de JusPol minister.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukte zijn tevredenheid over de volgende stap in het proces en onderstreepte het belang van institutionele versterking. Hij erkende dat er al jarenlang gesproken wordt over reclassering en benadrukte dat de hele organisatie hierop moet worden afgestemd, waarbij de richtlijnen aangepast moeten worden aan de realiteit van Suriname. De president erkende dat elke verandering tijd nodig heeft en dat kritiek onvermijdelijk is, maar pleitte voor transparante en heldere richtlijnen, rekening houdend met de kleinschaligheid van de samenleving. Hij heeft specifiek gevraagd om juridische versterking binnen het ministerie van Justitie en Politie en benadrukte dat fouten uit je jeugd je niet een leven lang mogen achtervolgen. Hij riep op tot integrale actie, waarbij juristen worden ingezet om dit proces te leiden.

De regering toont hiermee niet alleen haar toewijding aan een rechtvaardig strafrechtelijk systeem maar bewijst ook dat investeren in gedragsverandering niet alleen de veiligheid vergroot, maar ook financiële voordelen oplevert voor het land.