De Boodschap
Kabinet van de President

President bespreekt bewegingen valutamarkt met stakeholders

In het licht van de recente stijgingen/fluctuaties van de wisselkoers heeft president Santokhi op donderdag 5 augustus 2022 een onderhoud gehad met diverse stakeholders. Bij dit gesprek zaten los van regeringsfunctionarissen ook aan, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Maurice Roemer, voorzitter Steven Coutinho en leden van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) , voorzitter Remy Bhailal en leden van de Vereniging van Cambiohouders, de voorzitter van de Vaste Commissie Financiën en Planning in De Nationale Assemblee (DNA) Asiskumar Gajadien en voorzitter Prenobe Bissessur van de Deviezencommissie.

De bankiersvereniging en de vereniging van cambiohouders hebben hun inzichten over de stijgingen van de wisselkoers op dit moment gedeeld met de regering. Vanuit deze actoren zijn er ook methodieken gepresenteerd die kunnen leiden tot verlaging van de koers. Ook de deviezencommissie heeft concrete voorstellen gedaan die kunnen leiden tot beteugeling van de huidige koers. De CBvS-topman gaf ook aan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van zijn instituut.

De effecten van de open markt operaties (OMO) ingezet door de Centrale Bank zijn besproken. Een heet hangijzer is dat de subsidie van brandstof een bijzondere impact heeft op de koers. De smokkel van brandstof legt een enorme druk op de koers. De overheid is onder andere met het instrumentarium van de ‘Oli Moni’ subjectsubsidie de balans aan het herstellen.De regering benadrukt zich in te zullen zetten om te komen tot gunstige omstandigheden op de valutamarkt.