De Boodschap
Binnenlandse Zaken

President brengt bezoek aan Kustwacht

President Chandrikapersad Santokhi heeft op donderdag 11 maart 2021, samen met de ministers Bronto Somohardjo, Krishna Mathoera en Prahlad Sewdien van respectievelijk Binnenlandse Zaken, Defensie en Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), een bezoek gebracht aan de Kustwachtautoriteit Suriname. Tijdens dit kennismakingsbezoek kregen het staatshoofd, de ministers en de overige aanwezigen een presentatie voorgeschoteld over de activiteiten, doel- en taakstellingen van de organisatie. Deze werd gepresenteerd door majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur van de Kustwacht.

In zijn presentatie benadrukte Bhola het belang van de verzelfstandiging en het decentraliseren van de Kustwacht. Zijn eerste gedachte gaat uit naar het opzetten van een steunpunt in Nickerie met alle faciliteiten, met het vooruitzicht op de offshore werkzaamheden. Dit wil hij ook in de andere districten doen. Bhola gaf te kennen dat de Kustwacht de potentie heeft om zelfstandig te worden. Er liggen voorstellen klaar, waarbij de Kustwacht tenminste voor 75% zelfvoorzienend kan worden, waardoor de druk op de Staatsbegroting minder wordt. Tevens deed Bhola een beroep op de president om binnen zeer korte tijd de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) voor de Kustwacht te installeren, zodat er snel beleid kan worden gemaakt.

President Santokhi gaf aan dat zijn komst naar de Kustwacht gezien moet worden als een signaal voor de erkenning, de belangrijkheid en de positionering van de Kustwacht. Hij was verrast om te horen, dat hij de eerste president is die ooit op bezoek is geweest bij de Kustwacht en vond het een eer. Hij beloofde het waarnemend hoofd dat de nieuwe RvC van de Kustwacht binnenkort benoemd zal worden. Tevens merkte hij op, dat met het oog op de offshore werkzaamheden, er gewerkt moet worden om de Kustwacht te moderniseren met de technische vernuftigheden.

Minister Somohardjo gaf aan evenals de waarnemend directeur ook verheugd te zijn met bezoek van het staatshoofd aan de Kustwacht. Dit bezoek accentueert volgens de bewindsman de belangrijke positie en de rol die de Kustwacht inneemt in het ontwikkelingsproces van Suriname. De minister beseft dat de ontdekking van grote olievoorkomens voor onze kust een grotere economische bedrijvigheid in onze wateren tot gevolg zal hebben. “Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een groot beroep op de slagvaardigheid van de Kustwacht. Misschien zelfs de noodzaak tot eventuele inbedding van de Kustwacht in regionale en internationale samenwerkingsverbanden met internationale partners”.

Volgens de Biza-minister heeft de Kustwacht een stevige ontwikkeling in korte tijd meegemaakt. Doch is er nog genoeg ruimte voor verbetering en is het belangrijk dat de Kustwacht organisatorisch verder wordt gestructureerd, geupgrade en geprofessionaliseerd in trainingen, materiaal en personeel. Somohardjo gaf aan dat hij als minister van Biza alle mogelijkheden zal bekijken om samen met de kustwachters, de Kustwacht naar een hoger niveau te brengen.