De Boodschap
Kabinet van de PresidentUncategorized

President doet oproep tot consolideren harmonieuze samenleving

President Chandrikpersad Santokhi heeft bij de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij een oproep gedaan tot het consolideren van een harmonieuze samenleving. Het staatshoofd merkt op dat er bij vrijwel elke Ketikoti-viering stil wordt gestaan bij de vraag of de ketenen die de tot slaaf gemaakten gevangenhielden, daadwerkelijk zijn verbroken. Hij zegt dat er diverse uitdagingen zijn die een belemmering vormen voor de snelheid van de sociaaleconomische ontwikkeling. “De strijd tegen structurele armoede en de moeizame gang naar duurzame welvaart. Als natie hebben wij afwisselend voorspoedige tijden gekend alsook momenten van tegenslag”, aldus de regeringsleider op zaterdag 1 juli 2023.

Het staatshoofd geeft aan dat wij als samenleving nu aankijken tegen een complexer wordende wereld, terwijl wij een chronisch tekort hebben aan capaciteit en voldoende kapitaal. “Nieuwe sociaaleconomische uitdagingen die zich aandienen, maar ook nieuwe bewoners in ons land en grotere uitdagingen zoals milieuvervuiling en klimaatverandering.” Hij accentueert dat er echter ook veel hoopgevende kansen zijn. Hij noemt de natuurlijke hulpbronnen als voorbeeld, waar elke Surinamer profijt van moet hebben. “Het zal aan ons liggen om er het beste van te maken. Samen als een volk op te trekken en meer focussen op wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Laten we vandaag, de Ketikoti-dag, op zoek gaan naar de veerkracht van de tot slaaf gemaakte. Die veerkracht die hem en haar in staat heeft gesteld om ondanks de vele zweepslagen en vernederingen toch uit te groeien tot sterke vastberaden strijders”, aldus president Santokhi.

Het staatshoofd roept het volk op om een voorbeeld te nemen aan de legendarische verzetsheld Anton de Kom. President Santokhi: “Laten wij een voorbeeld nemen aan mensen als Anton de Kom, die ondanks alle vernederingen en pesterijen van de koloniale overheid zich heeft ingezet voor de idealen van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie. Laat hij een baken zijn voor het gehele Surinaamse volk.” De regeringsleider heeft in zijn oproep tot het consolideren van een harmonieuze samenleving ook opgeroepen om een voorbeeld te nemen aan Surinames politieke leiders van het eerste uur, zoals Johan Adolf Pengel, Jaggernath Lachmon en Henk Arron. “Die zich op hun wijze hebben ingezet om een vreedzame en democratische samenleving te creëren”, aldus president Santokhi