De Boodschap
Kabinet van de President

President installeert werkgroep voor ontwikkeling Kabalebo

Om de vraagstukken en ontwikkeling van het bestuursressort Kabalebo in Sipaliwini spoedig ter hand te nemen heeft president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep ingesteld. De presidentiële werkgroep wordt bemenst door verschillende overheidsvertegenwoordigers van verschillende ministeries, het Kabinet van de President en het commissariaat van Kabalebo en traditionele gezagdragers. De werkgroep wordt eraan gehouden om maandelijks te rapporteren aan het staatshoofd. De installatie heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2022, in het Perscentrum van het Kabinet van de President.

President Santokhi zegt dat het de bedoeling is om Kabalebo tot ontwikkeling te brengen middels plannen. In de visie van het staatshoofd zal de bauxietindustrie in het gebied ter hand worden genomen. Hiervoor zal goedkope gas, welke ontgonnen zal worden in het offshore gebied nabij Nickerie, worden gebruikt. Ook zal deze gas via een nog op te zetten exploitatieplatform in Kabalebo, geëxporteerd worden naar Brazilië. Ook de infrastructuur naar het gebied zal aangepakt worden. Het staatshoofd geeft verder prioriteit aan het ontwikkelen van andere relevante productie sectoren in en rondom het gebied, waaronder landbouw, veeteelt en visserij.

Het staatshoofd zegt dat serieus wordt gekeken naar het optimaliseren van de aanpak van de bootverbinding. Ook op de vraag vanuit het gebied naar een ambulance bekijkt de regering mogelijkheden om hierop in te spelen. Voorzitter Stanley Dijksteel zegt ten overstaan van de werkgroep dat hij voorstander is van het optimaal aanpakken van de vraagstukken. “Laten wij de president niet teleurstellen.” Districtscommissaris Josta Lewis van Kabalebo kijkt uit naar een goede samenwerking. “Kabalebo heeft behoefte aan ondersteuning om de ontwikkeling in het gebied ter hand te nemen.”