De Boodschap
Kabinet van de President

President reorganiseert communicatie structuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 17 november 2022 diverse gesprekken gevoerd met stakeholders aangaande de communicatie van het Kabinet van de President. Er is een algehele transformatie- en reorganisatieproces ingezet voor de gehele organisatie van het Kabinet, waaronder ook de communicatiestructuur valt.

De woordvoerder van de president is één van de stakeholders geweest die een gesprek heeft gevoerd en door de president geïnformeerd is over de reorganisatie. De functie van de woordvoerder is besproken op inhoud en tegen de achtergrond van de weg waar de president op wenst te gaan.

Voor het reorganiseren van de communicatie is er een traject van twee weken uitgezet om dit goed voor te bereiden en betrokkenen te informeren. Na de periode van twee weken wordt een besluit genomen aangaande de mutaties en worden alle mediahuizen alsook het volk van Suriname geïnformeerd. De president vraagt de medewerking van een ieder, zodat dit proces goed verloopt.
Alles blijft voorlopig nog intact en vraagt de president bij deze dat er niet voor onnodige ruis wordt gezorgd.