De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi acht snelle en deugdelijke rechtspraak van groot belang

Suriname koerst naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling; een fase van economische voorspoed en maatschappelijke verbeteringen. In deze fase is een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang. Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een conditio sine qua non voor voorspoedige economische ontwikkeling. Het staatshoofd zei het voorgaande op woensdag 8 december 2021 bij de beëdiging van mr. Sieglien Sewdien als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie.

Samen met mr. Sewdien werd ook mr. Guntur Humphrey Blom door de president beëdigd als lid van het Tuchtcollege voor het Notariaat. Zich richtend tot mr. Sewdien merkte het staatshoofd op dat het Hof van Justitie een ambitieus programma heeft aangekondigd, dat erop ziet, dat rechtszaken sneller en efficiënter kunnen worden afgewerkt. Het programma is sinds begin van dit zittingsjaar, in uitvoering. Er wordt nu meer gewerkt, richting een minnelijke afhandeling van zaken en er zijn tijdsgebonden afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop zaken zullen worden afgehandeld.

President Santokhi spreekt de hoop uit, dat de tijd waarbij rechtzoekenden lang moeten wachten op uitspraken achter ons gelaten kan worden. Suriname koerst volgens hem naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang is. De president sprak zijn dank uit aan de leiding van het Hof van Justitie, dat zij met haar nieuw programma ook haar bijdrage levert om een snelle en deugdelijke rechtspraak mogelijk te maken en daarmee ook indirect bijdraagt aan de economische ontwikkeling van land en volk.

Hij stelt dat met de uitbreiding van het aantal rechters er meerdere zullen volgen en dat de capaciteit van de rechtspraak in Suriname verder zal worden verhoogd. “Het streven is om een evenredige ratio te hebben tussen het aantal zaken dat de rechtspraak in behandeling moet nemen en het aantal beschikbare rechters. Het staatshoofd erkent dat het aantal rechters nog onvoldoende is en dat er uitbreiding moet komen. De regering ziet de voorstellen van het Hof van Justitie voor verdere uitzetting van de Rechterlijke Macht graag tegemoet.