De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi beëdigt Ines Pané tot minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

President Chandrikapersad Santokhi heeft Ines Pané beëdigd tot de nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De beëdiging vond plaats op 11 december 2023 op het Presidentieel Paleis. In zijn toespraak bedankte de president de aftredende minister Uraiqit Ramsaran voor zijn bijdrage aan het regeerteam. Hij onthulde daarbij dat de minister een nieuw portfolio zal krijgen op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

De president gaf aan dat de aanpassingen in het kabinet, weloverwogen beslissingen zijn in het belang van het Surinaamse volk. Hij benadrukte dat deze aanpassingen geen gewoonte moeten worden, maar dat de regering de durf moet hebben om waar nodig beleid en bemensing bij te stellen. Hij riep op tot een nationale attitude en inspanning, met specifieke aandacht voor sociale programma’s, woningbouwprojecten en groei. “Het sociaal beleid vereist bijzondere aandacht”, stelt president Santokhi. Hij voegde eraan toe dat hij de uitvoering van het beleid op dit stuk samen met de minister zal uitzetten en monitoren.

Tijdens zijn toespraak reflecteerde president Santokhi op de behaalde resultaten, zoals controle over staatsfinanciën, toegenomen monetaire reserve en een stabiele koers. Hij erkende echter dat er uitdagingen waren, waaronder vertragingen door de impact van de COVID-19-crisis, de oorlog in Oost-Europa en de hoge schuldenlast. De president gaf aan dat de regering het beleid nu meer zal richten op versterking van de koopkracht, ondersteuning aan sociaal behoeftigen en de speciale doelgroepen, veiligheid, onderwijs, volksgezondheid, prijsbeheersing, woningbouw en gronduitgifte. President Santokhi sprak zijn vertrouwen uit in het vermogen van het land om naar grotere hoogten te stijgen en benadrukte de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gestelde doelen te realiseren