De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bespreekt beleid en prioriteiten in ‘Welingelichte Kringen’

President Chandrikapersad Santokhi was te gast in het radioprogramma ‘Welingelichte Kringen’ op  Radio ABC. Tijdens het vraaggesprek op zondag 12 mei sprak het staatshoofd over het beleid van zijn regering en de prioriteiten voor de komende tijd. Hij deelde ook zijn inzichten en maatregelen met betrekking tot verschillende kwesties die de samenleving aangaan. Een van de belangrijke onderwerpen die besproken werden, was de problematiek binnen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De president bracht de fundamentele problemen binnen het ministerie onder de aandacht en vertelde hoe enkele problemen aangepakt zijn. Uit gesprekken met de minister kwam naar voren dat naast andere obstakels ook de politieke omgeving op het ministerie invloed heeft op het beleid.

De president kondigde aan dat er afspraken zijn gemaakt met de minister om bepaalde zaken niet meer te laten voorkomen. Zo worden nu publicaties van aanvragen gedaan, maar een groot probleem is dat meer dan 10.000 aanvragen van voor 2018 in dozen liggen en niet in het systeem, met als risico dat in deze periode dezelfde plekken nu aangevraagd en toegezegd worden terwijl deze mensen nog wachten op antwoord. Het staatshoofd deelde mee dat er nu administratieve krachten zijn aangetrokken om deze aanvragen in het systeem op te nemen. Een van de concrete maatregelen die de president heeft genoemd om de problemen bij het ministerie op te lossen, is de oprichting van een speciale unit binnen het kabinet. Deze unit is verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten en beroepszaken met betrekking tot grondaanvragen.

Door deze structuurwijziging, waarbij de coördinator van de unit ook directeur is geworden op het ministerie van GBB, is de efficiëntie van het afhandelingsproces aanzienlijk verbeterd. Binnen slechts drie maanden zijn meer dan 5000 van de 8000 stukken afgehandeld. “De mensen krijgen antwoord. Het kan niet zo zijn dat je enerzijds een beleid uitvoert waarbij je fouten herstelt, maar op een andere afdeling fouten doorgaan of gecreëerd worden”, sprak het staatshoofd. President Santokhi kondigde ook aan dat hij de komende twee weken bilaterale gesprekken zal voeren met alle ministers, waarvan er al zes zijn afgerond. Deze gesprekken, die deze week zullen worden afgerond met de vicepresident als laatste, zullen dienen als basis voor het nemen van beleids- en politieke beslissingen in het cruciale laatste jaar van het regeerbeleid.

De regeringsleider benadrukte het belang van het vertalen van macro-economische stabiliteit naar het micro-niveau, waarbij de focus ligt op het aanpakken van de prioritaire kwesties die direct impact hebben op de samenleving. Hij erkende dat veel ministeries te maken hebben met uitdagingen op het gebied van capaciteit en financiën, en dat de voorkeur wordt gegeven aan projecten die snel kunnen worden uitgevoerd en directe voordelen opleveren voor de samenleving. Het staatshoofd heeft hiernaast ook het belang van continuïteit in het politieke beleid benadrukt. Hij merkte op dat in dialoog met de vakbonden, het bedrijfsleven, de samenleving en het maatschappelijk middenveld een strak beleid is gevoerd dat nu vruchten afwerpt. Het doel is om nu de behaalde resultaten te behouden en de stabiliteit die is opgebouwd niet weg te geven.

Het staatshoofd weet dat continuïteit niet gemakkelijk is en wees erop dat hoewel veel is geprobeerd vast te leggen in wetten, regeringen wetten kunnen veranderen. Hij is daarom voorstander van een brede sociale discussie in de samenleving om te begrijpen dat de maatregelen zwaar waren maar dat men niet moet belanden in de vorige situatie. “Ik denk dat het belangrijk is om in die twaalf maanden eenvoudig en simpel aan de samenleving uit te leggen wat beloofd was, wat het resultaat is en wat nog gedaan moet worden. Onze boodschap zal zijn dat we mandaat nodig hebben en vragen om ruimte om het werk af te maken en de stabiliteit verder te institutionaliseren”, aldus de president.