De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bespreekt mogelijkheden met president Algemene Vergadering VN

President Chandrikapersad Santokhi heeft op de eerste officiële dag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een meeting gehad met de president van de vergadering, Csaba Körösi. Tijdens de meeting zijn de speerpunten van deze missie besproken. Dit zijn onder andere klimaatsverandering, energie- en voedselzekerheid en cybercrime.

President Santokhi heeft tijdens het onderhoud aangegeven dat de zware regens, de afgelopen maanden een grote impact hebben gehad op de inwoners van met name het binnenland. Dit, in combinatie met het stijgende zeewater aan de kust, maken Suriname erg kwetsbaar. “We kijken uit naar structurele oplossingen en best practices om de mensen te beschermen.” Het staatshoofd gaf verder aan dat de secretaris-generaal van de VN tijdens de situatie gezien heeft tijdens zijn bezoek aan Suriname in juli 2022. “De kustvlakte van 300 kilometers beschermen, vraagt om bijzondere inspanning. We hebben hulp nodig om door middel van moderne technologie een oeververdediging te maken,” aldus de president. De regeringsleider voegde eraan toe dat Suriname ondersteuning nodig heeft bij het verder beschermen van de bossen en dat het financieren van al deze zaken een grote uitdaging is.

Volgens Körösi heeft Suriname te kampen met issues die wereldwijd aan de orde zijn. “Als we kijken naar de waterhuishouding, dan moet die aangepakt worden middels een globaal watermanagement systeem. Zo kunnen we gezamenlijk optrekken en efficiënt omgaan met investeringen, mitigaties en oplossingen,” stelt de UN-topman.

Suriname heeft volgens president Santokhi ook ondersteuning nodig op het gebied van cybercrime preventie. Hierover is er eerder dit jaar een high-level meeting gehouden in Suriname. Het staatshoofd gaf tenslotte mee dat Suriname 2060 als streefdatum heeft, voor het maximaal draaien op groene energie, wat aansluit op onze positie als carbon-negatief land. “We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de wereld. Wij zullen ons deel doen en de longen van de wereld blijven”, aldus president Chandrikapersad Santokhi.