De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bezoekt Rotterdamse haven

President Santokhi, die momenteel op werkbezoek is in Nederland, heeft samen met zijn regeringsdelegatie op donderdag 9 september 2021 een bezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Samen met de ministers Albert Ramdin (BIBIS), Riad Nurmohamed (OW) en Kenneth Amoksi (Juspol) en de ambassadeurs Rajendre Khargi en Henk van der Zwan heeft de delegatie gevaren op het uiterst luxe vaartuig Prinses Amalia. De Surinaamse delegatie heeft gadegeslagen hoe Nederland omgaat met haar oeververdediging.

Dit bezoek is voor Suriname relevant omdat het inzichten zal geven in beleidsgebieden die voor Suriname van essentieel belang zijn. Er is onder andere gekeken naar de expertise welke Nederland specifiek biedt voor infrastructurele werken als het gaat om kustverdediging tegen de stijgende zeespiegel. Moderne inzichten en toekomstige ontwikkelingen over het ontwikkelen van havens, overslag en containervervoer.

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 470 miljoen ton in 2019. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore, Kanton, Qingdao, Port Hedland en Tianjin zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd in grootte. De haven van Rotterdam is de grootste overslaghaven van Europa.